Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

                                                                    
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
06.08.2018
ΤΡΙΤΗ
07.08.2018
ΤΕΤΑΡΤΗ
08.08.2018
ΠΕΜΠΤΗ
09.08.2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.08.2018
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΣΗ     
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΦΑΝΑΡΙ
ΑΡΩΓΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΠΟΡΠΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ

ΦΑΝΑΡΙ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)
ΑΡΩΓΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
ΑΛΚΥΩΝΑ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ
ΙΜΕΡΟΣ
ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΣΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)
ΦΑΝΑΡΙ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΠΑΛΛΑΔΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΛΤΑ
ΣΑΛΠΗ
ΑΙΓΕΙΡΟΣ
ΜΕΣΟΥΝΗ
ΦΑΝΑΡΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΙΑΣΜΟΣ
ΣΩΣΤΗΣ
ΛΗΝΟΣ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ
ΚΟΠΤΕΡΟ
ΑΜΑΞΑΔΕΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΑΛΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΡΕΛΟΧΕΙΜΜΑΡΟΣ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
ΒΙΠΕ
ΡΟΔΙΤΗΣ
ΘΡΥΛΟΡΙΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΕΣ
ΚΟΣΜΙΟ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΥΛΑΚΑΣ
ΠΑΜΦΟΡΟ
ΑΜΑΡΑΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΙΣΑΛΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ


ΣΑΠΕΣ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΒΕΛΚΕΙΟ
ΛΟΦΑΡΙ
ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

ΤΣΙΦΛΙΚΙ
Μ.ΠΙΣΤΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΑΡΡΙΑΝΑ
ΙΑΣΙΟΝ.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΤΑ
ΠΑΣΣΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΞΥΛΑΓΑΝΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΔΟΥΚΑΤΑ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΙΣΒΗ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΒΑΚΟΣ
ΕΡΓΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΛΙΑ ΚΡΩΒΥΛΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΑΝΑΡΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟ
 ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΑΝΑΡΙ


Δεν υπάρχουν σχόλια: