Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·      


·         Τετάρη,22/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:30 μ.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ  στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή
                                              Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.

                                       
·         Πέμπτη,23/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στήν πανηγυ-
                      πρωΐ                   ρίζουσα Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.

·         Πέμπτη,23/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:00 μ.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ  στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου 
                                              Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κομοτηνῆς.

·         Παρασκευή,24/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-
                      πρωΐ                          ρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κομοτηνῆς.

·         Κυριακή,26/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό
                      πρωΐ                    Ἁγίου Γεωργίου Πόρπης.

·         Κυριακή,26/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                       7:30 μ.μ.            ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἑορτᾶζον Παρεκκλήσιον Ἁγίου
                                                   Φανουρίου Σάλπης.

·         Δευτέρα,27/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στό ἑορτᾶζον
                      πρωΐ                   Παρεκκλήσιον Ἁγίου Φανουρίου Σάλπης.

·         Δευτέρα,27/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
                      7:00 μ.μ.            λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἑορτᾶζον Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως
                                                 τῆς Θεοτόκου στόν Οἰκισμόν Παλιννοστούντων Σαππῶν.

     Τό διήμερον 28ην καί 29ην Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος θά μετάσχῃ τῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ξάνθης.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Δεν υπάρχουν σχόλια: