Τρίτη 14 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
13.08.2018
ΤΡΙΤΗ
14.08.2018
ΤΕΤΑΡΤΗ
15.08.2018
ΠΕΜΠΤΗ
16.08.2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17.08.2018
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΣΗ     
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΦΑΝΑΡΙ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΤΕΑ
ΑΔΡΙΑΝΗ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ
ΑΡΓΙΑ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
ΑΛΚΥΩΝΑ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ
ΙΜΕΡΟΣ
ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΣΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΦΑΝΑΡΙ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)


ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΙΑΣΜΟΣ
ΣΩΣΤΗΣ
ΛΗΝΟΣ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ
ΚΟΠΤΕΡΟ
ΑΜΑΞΑΔΕΣ
ΠΑΛΛΑΔΙΟ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΛΤΑ
ΣΑΛΠΗ
ΑΙΓΕΙΡΟΣ
ΜΕΣΟΥΝΗ
ΑΡΓΙΑ
 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΓΕΙΡΟΣ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΠΟΡΠΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΠΑΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΡΟΔΙΤΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΚΟΣΜΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΑΛΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΡΕΛΟΧΕΙΜΜΑΡΟΣ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
ΑΡΓΙΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΕΝΤΟΣ  ΠΟΛΕΩΣ
ΓΡΑΤΙΝΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΥΦΑΝΤΕΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΔΙΑ
ΚΑΛΧΑΣ
ΚΙΚΙΔΙΟ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΑΠΕΣ
ΑΡΡΙΑΝΑ
ΛΥΚΕΙΟ
ΙΑΣΙΟ
ΕΒΡΕΝΟΣ
ΒΙΠΕ
ΑΡΑΤΟΣ
ΒΡΑΓΙΑ
ΠΑΣΣΟΣ
ΑΡΙΣΒΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ
ΑΡΓΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΑΜΦΙΑ
ΠΡΩΤΑΤΟ
ΤΣΙΦΛΙΚΙ
Μ.ΠΙΣΤΟ
ΜΥΣΤΑΚΑΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΞΥΛΑΓΑΝΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΔΟΥΚΑΤΑ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΠΑΓΟΥΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΗΝΗ
Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ
Μ.Μ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ
ΑΡΓΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΕΡΓΑΝΗ
ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΡΑΝΑ
ΒΕΝΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΑΝΑΡΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΑΝΑΡΙΔεν υπάρχουν σχόλια: