Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018


Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2018, ανήλθε σε 827.854 άτομα. Από αυτά 482.778 (ποσοστό 58,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 345.076 (ποσοστό 41,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 290.916 (ποσοστό 35,14%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 536.938  (ποσοστό 64,86%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2018,  ανήλθε σε 131.584 άτομα. Από αυτά 45.320 (ποσοστό 34,44%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 86.264 (ποσοστό 65,56%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 45.558  (ποσοστό 34,62%) και οι γυναίκες σε 86.026  (ποσοστό 65,38%).3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Ιούλιο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 109.434 άτομα, από τα οποία οι 103.730 (ποσοστό 94,79%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.704 (ποσοστό 5,21%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 45.676 (ποσοστό 41,74%)  και οι γυναίκες σε 63.758  (ποσοστό 58,26%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 86.238 (ποσοστό 78,80%) είναι κοινοί, 2.905 (ποσοστό 2,65%) είναι οικοδόμοι, 5.704 (ποσοστό 5,21%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.316 (ποσοστό 1,20%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 13.074 (ποσοστό 11,95%) είναι εκπαιδευτικοί, και 197 (ποσοστό 0,18%) είναι λοιποί.             

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2018


ΙΟΥΝΙΟΣ
2018
ΙΟΥΛΙΟΣ
2018
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
805.231
827.854
22.623
2,81%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
118.022
131.584
13.562
11,49%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
101.862
109.434
7.572
7,43%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2017


ΙΟΥΛΙΟΣ
2017
ΙΟΥΛΙΟΣ
2018
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
830.465
827.854
-2.611
-0,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
97.839
131.584
33.745
34,49%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
97.818
109.434
11.616
11,88%
Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2018


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
290.916
35,14%
45.558
34,62%
45.676
41,74%
Γυναίκες
536.938
64,86%
86.026
65,38%
63.758
58,26%
Σύνολο

827.854
100,00%
131.584
100,00%
109.434
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
5.860
0,71%
1.368
1,04%
43
0,04%
20-24  ετών
45.981
5,55%
6.272
4,77%
4.457
4,07%
25-29 ετών
87.856
10,61%
12.613
9,59%
15.109
13,81%
30-44  ετών
321.042
38,78%
48.774
37,07%
52.586
48,05%
45-54 ετών
201.336
24,32%
29.207
22,20%
24.858
22,72%
55-64 ετών
143.419
17,32%
26.347
20,02%
11.664
10,66%
65 ετών και άνω
22.360
2,70%
7.003
5,32%
717
0,66%
Σύνολο

827.854
100,00%
131.584
100,00%
109.434
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

48.311
5,84%
18.121
13,77%
3.613
3,30%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
239.780
28,96%
40.700
30,93%
24.326
22,23%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
378.371
45,71%
44.837
34,07%
48.602
44,41%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
161.392
19,50%
27.926
21,22%
32.893
30,06%
Σύνολο

827.854
100,00%
131.584
100,00%
109.434
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

755.764
91,29%
108.591
82,53%
100.005
91,38%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
12.596
1,52%
3.123
2,37%
1.896
1,73%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
59.494
7,19%
19.870
15,10%
7.533
6,88%
Σύνολο

827.854
100,00%
131.584
100,00%
109.434
100,00%
Δεν υπάρχουν σχόλια: