Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

Πρόγραµµα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων ∆υνάµεων στην Κύμη


Ανακοινώνεται, ότι την Πέµπτη 12 Ιουλίου 2018, στρατιωτικό ιατρικό κλιµάκιο του ∆΄ Σώµατος Στρατού και της 29ης Μηχανοποιηµένης Ταξιαρχίας Πεζικού αποτελούµενο από Ιατρό Άνευ Ειδικότητας και Οδοντίατρο, θα επισκεφτεί το χ. Κύµη, από
09:30Ω έως 11:00 Ω, για δωρεάν υγειονοµικές εξετάσεις των κατοίκων

Δεν υπάρχουν σχόλια: