Τρίτη 22 Μαΐου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕΒΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Τετάρτη 23 Μαϊου 2018 και ώρα 17.30
Στην Αίθουσα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Σ. Κομνηνού 13, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Η «ΑΧΤΙΔΑ – Εκπαιδευτική Συμβουλευτική» σε συνεργασία με την
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ και τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
σας καλεί σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα:

«Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR: Η νέαπραγματικότητα για τις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς»
Ο Κανονισμός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της
ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάθε φυσικό ή νομικό (τόσο του
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα) πρόσωπο- επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί και ΟΤΑ-
που τηρούν ή/και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλουν, από τις 25 Μαΐου
2018, να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους σε ένα ανανεωμένο - και περισσότερο αυστηρό -
νομικό πλαίσιο.
Η ενημερωτική συνάντηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για το νομοθετικό
πλαίσιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και τις νέες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
(2016/679/GDPR) και το χειρισμό του κανονισμού ως ένα εργαλείο που θα προσδώσει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
Εισηγητής
Διονύσιος Καλογεράς, PhD, ICT&DataSystems Analyst and
Consultant, CDPO

Δεν υπάρχουν σχόλια: