Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΡοδόπηΟ Διευθυντής της Διεύθυνσης ΑστυνομιΑΣ Ροδόπης
Έχοντας υπόψη:
1.        Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 16,34, 52 §2, 104 και 109 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα.
2.        Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 *Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα*, όπως ισχύει.
3.        Το υπ’αριθ. Φ.463/4/5803 Σ 512 από 20-03-2018 έγγραφο της 29ης Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» με το οποίο γνωστοποιείται ότι την 15-04-2018 και ώρα 11:30΄, στο οχυρό Νυμφαίας θα πραγματοποιηθεί τελετή εορτασμού της 77ης επετείου της ομώνυμης μάχης των οχυρών και κρίνεται αναγκαία η παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση.
4.        Το άρθρο 420 του Π.Κ.
5.        Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
6.        Την υπ’αριθ. 4590/18/625846 από 28-03-2018 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητας μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
1.   Την μονοδρόμηση της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής – Οχυρού Νυμφαίας για την 15-04-2018 κατά τις ώρες από την 08:00΄ έως και την 15:00΄ ως  εξής:
α) Από την 08:00΄ ώρα έως την 11:30΄ ώρα κίνηση των οχημάτων ΜΟΝΟ από Κομοτηνή προς  
Οχυρό Νυμφαίας (άνοδος).
β) Από την 12:00΄ ώρα έως την 15:00΄ ώρα, κίνηση των οχημάτων ΜΟΝΟ από Οχυρό Νυμφαίας
προς Κομοτηνή (κάθοδος).

Άρθρο 2ο
1.        Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και άρχεται από την τοποθέτηση σχετικών απαγορευτικών πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης της κυκλοφορίας από τροχονόμους.
2.        Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 3542/2007.
3.        Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007.


 

 

 


Ο  Διευθυντής

ΣΕΒΔΙΝΙΔΗΣ Μιχαήλ   

Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: