Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
·         Τετάρτη,07/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουρ-     
                      6:00 μ.μ.             γίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Κοιμή-
                                                   σεως τῆς Θεοτόκου Ροδίτου.

·         Παρασκευή,09/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λει-     
                      πρωΐ                        τουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό
                                                        Ἁγίου Γεωργίου Ἀσκητῶν.


·         Παρασκευή,09/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                      12:00 π.μ.                 ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν
                                                        Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τῶν
                                                         Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς 2ας Μ.Σ.Ε.Π. Ἰσμάρου.

·         Παρασκευή,09/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                      5:00 μ.μ.                    ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν
                                                        Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στή Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων
                                                         (Γηροκομεῖον) Κομοτηνῆς.

·         Παρασκευή,09/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                      7:00 μ.μ.                    ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν
                                                        Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
                                                         Κομοτηνῆς.

·         Κυριακή,11/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό     
                      πρωΐ                   Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλκένης Θρυλορίου.
                                                  
·         Κυριακή,11/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-     
                      6:00 μ.μ.              λουθίαν τοῦ Γ΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Μητρο-
                                                   πολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς κατά τή
                                                   διάρκεια τοῦ ὁποίου θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος
                                                   Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
                                                   Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων.


                                                  
·         Τετάρτη,14/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουρ-     
                      6:00 μ.μ.             γίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ὑψώσεως
                                                  Τιμίου Σταυροῦ Μεσοχωρίου.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: