Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα "Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων" στο Μειονοτικό Σχολείο Σαπών.Στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών τα μαθήματα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου θα γίνονται κάθε Σάββατο πρωί 9.30 – 12.00

Το Πρόγραμμα είναι μια πολύχρονη προσπάθεια για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας. Προσφέρει μαθήματα ελληνικών με δασκάλους επιμορφωμένους, αξιοποιώντας εκπαιδευτικά υλικά του προγράμματος καθώς και εξωσχολικά βιβλία και πολλά ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά και παιγνίδια μάθησης. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένα είδος πολιτισμικού κέντρου με προσωπικό μικτό και πολύγλωσσο, έτσι ώστε τα παιδιά και οι γονείς τους να βρίσκονται σε περιβάλλον οικείο. Τα ΚΕΣΠΕΜ απέδειξαν το όφελος των παιδαγωγικών μεθόδων που καλλιεργούν την περιέργεια και μετατρέπουν τη μάθηση σε ευχάριστη και δημιουργική περιπέτεια.
Παιδιά μπορούν να εγγραφούν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κάνοντας αίτηση στο γραφείο του Μειονοτικού Σχολείου, καθημερινά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: