Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ


 

·         Πέμπτη,22/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουρ-     
                      6:00 μ.μ.             γίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Κοιμή-
                                                   σεως τῆς Θεοτόκου Ροδίτου.

·         Παρασκευή,23/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                      12:00 π.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγίαν
                                                        Θεοτόκον στό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Ὀχυρό
                                                        Νυμφαίας.


·         Παρασκευή,23/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                       7:00 μ.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγίαν
                                                        Θεοτόκον στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς
                                                        Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·         Σάββατο,24/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                       6:00 μ.μ.              ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Καθε-
                                                     δρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·         Κυριακή,25/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-
                      πρωΐ                   ρίζοντα Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
                                                   Κομοτηνῆς.

·         Κυριακή,25/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                      10:30 π.μ.            Δοξολογίαν τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου στόν Ἱερό
                                                    Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·         Κυριακή,25/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
                      11:00 π.μ.            ἐπιμνημόσυνον δέησιν στό Ἡρῶον τῆς πόλεως, ἐν συνεχείᾳ δέ θά
                                                   παρακολουθήσῃ τήν μαθητικήν παρέλασιν.

·         Κυριακή,25/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-     
                      6:00 μ.μ.              λουθίαν τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
                                                   Θεοτόκου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς
                                                   Θεοτόκου Κομοτηνῆς κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά ὁμιλήσῃ
                                                    ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρτέμιος, ἀδελφός τῆς
                                                    Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

·         Τετάρτη,28/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουρ-     
                      6:00 μ.μ.             γίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
                                                   Γεωργίου Κίρκης.

              
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: