Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΙΔΡΥΣΗ 4ΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΠΘ
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 10.02.2018 στα γραφεία του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης συγκλήθηκε ευρύτατη σύσκεψη φορέων αποτελούμενη από τους:
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα
Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικ. Τσαλικίδη
Βουλευτή Ροδόπης,κ. Μουσταφά Μουσταφά
Βουλευτή Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ
Δήμαρχο Κομοτηναίων κ. Γεώργιο Πετρίδη
Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπώνκ. Ιωάννη  Σταυρίδη
Πρυτανεύοντα Δ.Π.Θ. κ. Σταύρο Τουλουπίδη  και Αναπληρωτές. Πρύτανη κ. Φώτιο Μάρη και κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη 
Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής ΔΠΘ κ. Χρήστο Μαστροκώστα  και Καθηγητές της Νομικής Σχολής
Πρόεδρο Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου  Ροδόπης κ. Αντώνιο Γραβάνη
Εκπρόσωπο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και Πρόεδρο ΟΕΒΕΣ κ. Ανέστη Βαφειάδη
Πρόεδρο ΤΕΕ –Θράκης κ.Δημήτριο Λουρίκα
Πρόεδρο Συμβολαιογράφων Θράκης κ. Χρήστο Τερζίδη
Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης κα Ιωάννα Χατζηαντωνίου
Πρόεδρο Συνδέσμου Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Ροδόπης κ. Ιάκωβο Φραντζή
Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, κα Κυριακή Κωνσταντινίδου
Πρόεδρο Συλλόγου Λογιστών και Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης κ. Θεόδωρο Σαββάκη


Ύστερα από διεξοδική ανταλλαγή απόψεων οι ως άνω φορείς κατέληξαν ομόφωνα στο εξής ψήφισμα:
1. Υποστηρίζονται και υιοθετούνται πλήρως και ομοφώνως τόσο το από 08.02.2018 Ψήφισμα της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. όσο και το από 09.02.2018 κοινό Ψήφισμα των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θράκης και εκπροσώπων του Δ.Π.Θ. και των θέσεων των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
2. Η ενσωμάτωση του Τ.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης στον φυσικό του χώρο του Δ.Π.Θ. αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση τόσο από άποψη διοικητικής διάρθρωσης όσο και από άποψη επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης του χώρου αυτού. Κάθε άλλη αντίθετη επιλογή αντιστρατεύεται ευθέως τον σκοπό των συγχωνεύσεων, τουλάχιστον όπως τον έχει σκιαγραφήσει ο Υπουργός κ. Γαβρόγλου σε πρόσφατες δηλώσεις του.  Για εμάς, η συνένωση  του ΤΕΙ/ΑΜΘ με το ΔΠΘ είναι η μοναδική λύση από κάθε άποψη, κοινωνική, διοικητική, χρηματοδοτική, λειτουργική, επισημαίνοντας ότι,  μέχρι τώρα τα δύο ιδρύματα της ΠΑΜΘ συνεργάζονται αρμονικά και οι διοικήσεις τους έχουν αποφασίσει τη συνένωση τους, ύστερα από επίπονες διαπραγματεύσεις.  Επίσης  όλοι οι τοπικοί φορείς είναι υπέρ αυτής της λύσης, δεν υπάρχει λόγος για άλλες επιλογές που θα δυσχεράνουν τον επιστημονικό και αναπτυξιακό τους ρόλο στην ευαίσθητη ακριτική περιοχή της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

3. Η εξαγγελία 4ης Νομικής Σχολής, και δη σε γεωγραφικά μικρή απόσταση από την Αθήνα, συνιστά ανομιμοποίητη και αμφίβολης σκοπιμότητας επιλογή, η οποία ωστόσο μπορεί να καταστεί βλαπτική για την Νομική Σχολή του ΔΠΘ και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Προς τούτο συνηγορούν οι εξής διαπιστώσεις: α) Οι υφιστάμενες τρεις Νομικές Σχολές ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες εκπαίδευσης των νομικών, καθώς διαθέτουν την παράδοση και το υψηλής ποιοτικής στάθμης στελεχιακό δυναμικό και έχουν αναπτύξει δυναμικά μεταπτυχιακά προγράμματα και συνέργειες με ελληνικά και αλλοδαπά πανεπιστήμια. β) Η ίδρυση νέας Νομικής Σχολής δεν εντάσσεται στο τρέχον πρόγραμμα συγχωνεύσεων των Τμημάτων και των επιστημονικών δράσεων, αλλά υπακούει σε διαφορετικές σκοπιμότητες περασμένων εποχών διασποράς Τμημάτων και δημοσίου χρήματος. γ) Η ιστορική πορεία της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. αποδεικνύει ότι η καταξίωσή της ως ισότιμης και ισόκυρης Σχολής με τις άλλες δύο Νομικές Σχολές της Χώρας επιτεύχθηκε ύστερα από μακρά προσπάθεια και μάλιστα με λιγότερα μέλη ΔΕΠ από τα μέλη ΔΕΠ των άλλων δύο Σχολών. Η περαιτέρω ανάπτυξή της αξιώνει την έγκριση κατ’ εξαίρεση κονδυλίων για την πλήρωση πρόσθετων θέσεων, τις οποίες θα στερήσει η δημιουργία μιας νέας Νομικής Σχολής, με ορατό τον κίνδυνο πρόσθετης αποδυνάμωσης του υπηρετούντος στελεχιακού δυναμικού. δ) Τέλος, εν κατακλείδι, η ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου της Νομικής Σχολής Θράκης (διεύρυνση γνωστικών αντικειμένων – ανάπτυξη ΜΠΣ και δράσεων απευθυνόμενων σε φοιτητές των όμορων βαλκανικών χωρών – επέκταση της δια βίου μάθησης – μετεκπαίδευση δικηγόρων, διαμεσολαβητών και λοιπών νομικών δράσεων) συνιστά εθνική προτεραιότητα επιστημονικού και αναπτυξιακού περιεχομένου που οφείλει να διευρυνθεί περαιτέρω με την επαύξηση και όχι τη μείωση κονδυλίων, μελών ΔΕΠ και λοιπών ερευνητών.
4. Η δυνατότητα μετακίνησης των μελών ΔΕΠ περιφερειακών Πανεπιστημίων σε κεντρικά Πανεπιστήμια ύστερα από συμπλήρωση δεκαπενταετούς υπηρεσίας, καθώς και η δυνατότητα προώθησης μετεγγραφών των φοιτητών με οικογενειακό εισόδημα κατώτερο των 40.000 ευρώ, οφείλουν να επανεξετασθούν και σε κάθε περίπτωση να εξαρτηθούν από τη συνδρομή πρόσθετων - εξασφαλιστικών της λειτουργίας των περιφερειακών πανεπιστημίων - προϋποθέσεων και κυρίως από την πρόβλεψη επαρκών κινήτρων υπηρέτησης και έρευνας σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
Μετά ταύτα, θεωρούμε επιτακτικές υπό επιστημονικό και υπό ευρύτερο  κοινωνικοπολιτικό και αναπτυξιακό πρίσμα τις εξής επιλογές:
·         Την ανάγκη άμεσης συγχώνευσης και ενσωμάτωσης των Τ.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης στον φυσικό τους διοικητικό και αναπτυξιακό χώρο του Δ.Π.Θ.
·         Την μη υλοποίηση της ανομιμοποίητης εξαγγελίας ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής, γιατί  η πιθανή  υλοποίηση της  θα συμβάλει στην περαιτέρω συγκέντρωση  του επιστημονικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Αθήνα και σε ¨δορυφόρους¨της.
·         Την ενδυνάμωση της Νομικής Σχολής και των λοιπών Σχολών και Τμημάτων του Δ.Π.Θ. με στελεχιακό δυναμικό, επιστημονικές δράσεις (ίδρυση Ινστιτούτων και ερευνητικών κέντρων), αλλά και αναπτυξιακές δράσεις (σύνδεση βιομηχανίας, εμπορίου, ενέργειας  και πρωτογενούς τομέα με πανεπιστημιακές δράσεις), ώστε να ανταποκριθεί πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στον σύνθετο ρόλο του, όπως επιτάσσει η ακριτική θέση του και οι διεθνείς προκλήσεις και συγκυρίες ανάπτυξης.   
·         Την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού για την Περιφερειακή ενίσχυση της Α.Μ.Θ. όπως αυτές κατατέθηκαν στο 6ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο της Α.Μ.Θ. στην Κομοτηνή.
·         Την έναρξη ενός ειλικρινούς και διεξοδικού διαλόγου με τους φορείς της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με προτεραιότητα την άμεση συνάντηση τους με τον Υπουργό Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: