Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Να δοθούν στα διαπολιτισμικά σχολεία τα ευεργετήματα των δυσπρόσιτων, διαφορετικά να φέρουν oι ιθύνοντες τα παιδιά τους να φοιτήσουν στις Σάπες
Το ίδιο λάθος εξακολουθεί να διαπράττει όπως φαίνεται το υπουργείο Παιδείας στηριζόμενο στο ίδιο λανθασμένο σκεπτικό σχετικά με τη μοριοδότηση των δυσπρόσιτων σχολείων.
Σύμφωνα με την πρότασή του  για τον επανακαθορισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθοριστικό ρόλο στο προσδιορισμό αυτό παίζουν οι χιλιομετρικές αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές συνθέσεις καθώς και η μικρή οργανικότητά τους.
Το σκεπτικό όπως φαίνεται δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές της Ροδόπης και θέτει εκτός δυσπρόσιτων τα σχολεία των Σαπών.

Οι αρμόδιοι και όσοι είναι υπεύθυνοι κεντρικά, περιφερειακά και νομαρχιακά για τους χαρακτηρισμούς αυτούς, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δυσπρόσιτα δεν είναι μόνο τα σχολεία που βρίσκονται μακριά ή δεν έχουν τακτική συγκοινωνιακής σύνδεσης.
Αν πάλι δεν το κατανοούν από αυτή την σκοπιά το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ας μοριοδοτήσουν όπως τα δυσπρόσιτα, από 10-14 μόρια δηλαδή και ας παρέχουν τα ευεργετήματα των δυσπρόσιτων (όπως πχ ολιγομελή τμήματα, ενισχυτική διδασκαλία κτλ) και στα διαπολιτισμικά σχολεία.
Η διαπολιτισμικότητα και η πολυπολιτισμικότητα των σχολείων των Σαπών σαφώς και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και γι’αυτό δεν μπορούν να διαχωριστούν από όσα ευεργετικά ισχύουν για τα δυσπρόσιτα σχολεία .
Αν εξακολουθούν να μην το κατανοούν αυτό οι υπεύθυνοι κεντρικά, περιφερειακά και νομαρχιακά ας φέρουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στα σχολεία των Σαπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: