Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928
ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100
Παπαφλέσσα 8 Fax 2531022058 Τηλ: 2531033755
Αρ. Πρωτ: 735 Κομοτηνή: 28/01/2018
ΠΡΟΣ: Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ και τα παραρτήματα Α και Β.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
3. Την από 29-01-2018 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ την 9 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, στο Ξενοδοχείο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΗ» στην Κομοτηνή, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
β) ορισμός δύο (2) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.
γ) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ή δύο μελών αν παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος) για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής επιτροπής όπως και των Αναπληρωματικών μελών των οργάνων αυτών σύμφωνα με το καταστατικό.
δ) Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την εκλογή εννέα (9) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι πέντε (5) μελών ως αναπληρωματικών, καθώς και τριών (3) τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μέχρι δύο (2) μελών ως αναπληρωματικών
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18.30, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: