Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
     Τετάρτη,17/01/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό     
                      πρωΐ                    Ἁγίου Γεωργίου Συκορράχης καί θά τελέσῃ Χειροτονίαν Πρεσβυ-
                                                   τέρου.


·         Τετάρτη,17/01/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
                      6:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
                                                  Ἁγίου Ἀθανασίου Κοσμίου.


Ἀπό τήν Πέμπτην 18ην Ἰανουαρίου ἕως τό Σάββατον 20ην Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων θά προστῇ τῶν ἀκολουθιῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων.


·         Κυριακή,21/01/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό     
                      πρωΐ                    Ἁγίου Ἀθανασίου Σάλπης.


·         Δευτέρα,22/01/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Μητρο-     
                      πρωΐ                  πολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐπί τῇ μνήμῃ
                                                  τοῦ Ἀποστόλου Τιμοθεόυ.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: