Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί συνέχεια του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων Σαπών. Πρόκειται για μια δομή που υποστηρίζει ή συνεργεί μαζί με την Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να επιτευχθεί η παρέμβαση σε πολλές ομάδες του πληθυσμού.  

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν τρείς κεντρικούς άξονες:


Α) Την υποδοχή, ενημέρωση & υποστήριξη των πολιτών

Βασική λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας είναι η πληροφόρηση ή / και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Τέτοια προγράμματα είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, οι κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α.

Επίσης το Κέντρο Κοινότητας υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προαναφερόμενα προγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

Β) Τη συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας συνεργάζεται και παραπέμπει σε άλλες δομές και υπηρεσίες τους πολίτες. Τέτοιες δομές μπορεί να είναι Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, κλπ.
Το Κέντρο Κοινότητας μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα σε επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες του Δήμου, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.
Ειδική αναφορά χρειάζεται να γίνει για τη συνεργασία και την παραπομπή των αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης, όπως είναι ο ΟΑΕΔ. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, σε δράσεις απασχόλησης, σε επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και σε θέσεις εργασίας .

Στο πλαίσιο της ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας το Κέντρο Κοινότητας συνεργάζεται με την αγορά εργασίας στα όρια του Δήμου Μαρωνείας –Σαπών, με στόχο την ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων όπως είναι π.χ. ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ.

Γ) Την παροχή Υπηρεσιών
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι π.χ. συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας, συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την προαγωγή της υγείας των ωφελουμένων κ.α.
Για την επίτευξη των ανωτέρω , οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στηρίζεται:

·         στην εξατομικευμένη προσέγγιση, με την καταγραφή των απαραίτητων βημάτων για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή / και την απασχόληση και στη συνέχεια με τη παροχή υποστήριξης και παρακολούθησης της διαδικασίας αυτής
·         στη σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, στην κοινωνική ένταξη και στην προώθηση της απασχόλησης των ωφελουμένων
·         στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και υπηρεσία
·         στη δημιουργία δικτύων μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο.
·          
Το Κέντρο Κοινότητας μέσω των προαναφερόμενων υπηρεσιών που παρέχει, στοχεύει στην καταπολέμηση της φτώχειας, στου κοινωνικού αποκλεισμού και της κάθε μορφής διάκρισης  καθώς και  στην προώθηση στην απασχόληση.
Οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών είναι οι πολίτες που κατοικούν στα όρια του Δήμου, οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ  και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Επίσης το Κέντρο Κοινότητας δύναται να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κέντρο.
Το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:
·         Κοινωνικός Λειτουργός, που είναι και ο συντονιστής του Κέντρου
·         Ψυχολόγος
·         Οικονομολόγος
·         Νοσηλεύτρια
·         Εκπαιδευτικός
·         Διαμεσολαβήτρια
To κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας  βρίσκεται στη διεύθυνση Γεωργίου Γεννηματά 8 στις Σάπες, πλησίον του Κέντρου Υγείας. Η δομή λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 7:00 έως τις 15:00 για τους πολίτες που κατοικούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Σαπών. Για τους πολίτες που κατοικούν στα όρια τη Δημοτικής Ενότητας Μαρωνείας, η δομή λειτουργεί Τρίτη και Πέμπτη από τις 8:00 – 15:00.
Για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας μπορείτε να αναζητήσετε τη σελίδα της υπηρεσίας στο Facebook, με τον όρο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: