Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Προχωρά δυναμικά ο «Σύλλογος ελληνικής κόκκινης φυλής βοοειδών Θράκης»,
Την αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα πιστοποίησης της ελληνικής κόκκινης φυλής βοοειδών ετοιμάζει ο «Σύλλογος ελληνικής κόκκινης φυλής βοοειδών Θράκης», με έδρα τις Σάπες, θέλοντας να δώσει προστιθέμενη αξία στο προϊόν των παραγωγών του αλλά και να αναδείξει την κτηνοτροφία ως βιώσιμη και δυναμική απασχόληση στην περιοχή μας.

Ο Σύλλογος, όπως είναι γνωστό, συστάθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη Θράκη, μέσα από τη γενετική βελτίωση της ελληνικής κόκκινης φυλής βοοειδών, επιδιώκοντας παράλληλα να την προωθήσει σε όλη την Ελλάδα.
 Ήδη στο σύλλογο έχουν ενταχθεί περίπου 50 μέλη από Ροδόπη και Έβρο, με σχεδόν 4.000 βοοειδή, ενώ σύντομα αναμένεται να ενταχθούν και κτηνοτρόφοι από την Ξάνθη.
 Ο σύλλογος μάλιστα είναι ο μοναδικός στον τομέα του στη Θράκη, σύμφωνα με τον πρόεδρό του κ. Νίκο Τζανίδη,και τώρα στοχεύουν στην ένταξή τους στη δράση «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που θα τους βοηθήσει να πάρουν την πιστοποίηση.
 Άλλωστε στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.
 Έτσι μεταξύ άλλων θα μπορέσουν να έχουν τη γενεαλογία των ζώων, με τη συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, ώστε να γνωρίζουν την προέλευσή τους.
 Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2018, ώστε να είναι και έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.
 Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Τζανίδη στόχος τους είναι να προχωρήσουν και στην πιστοποίηση του κρέατος, σε δεύτερη φάση όμως, μετά την πιστοποίηση των ζώων, σε συνεργασία και με το τοπικό σφαγείο.
 Αξίζει να σημειωθεί πως η ποιότητα του κρέατος που παράγεται στην περιοχή μας είναι παραδοσιακά πολύ καλή, και στο παρελθόν ήταν πολύ επικερδείς οι εξαγωγές, μιας και το 2011, πριν την απαγόρευση των εξαγωγών λόγω των επιζωότιων νόσων, από την περιοχή των Σαπών είχαν φύγει τουλάχιστον 10.000 μοσχάρια προς την Τουρκία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: