Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Αδειοδότηση για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός οικισμών

                     Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας  ΑΜΘ ενημερώνει  τους κτηνοτρόφους που διατηρούν ενεργές σταυλικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων οικισμών ή πλησίον αυτών, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 940/81279 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2741/Β’/04 Αυγούστου 2017), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 109/ 122248/ 17-11-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος για θέματα εφαρμογής τ
ης διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 
                 Αιτήσεις προς ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης υποβάλλονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. 
                 Επισημαίνεται ότι, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 4-12-2017.


Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης κ.α.α


Νικόλαος Κολάτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια: