Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
 Εὐχαρίστως γνωρίζεται ὅτι τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 2ας Νοεμβρίου 2017 καί περί ὥρα 5:00 μ.μ. ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς θά λάβῃ χώραν ἡ ὑποδοχή τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ὀσίου Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν ὁποία θά ὑποδεχθῇ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων.

Μετά τήν ὑποδοχήν θά σχηματισθῇ πομπή μέ κατεύθυνσιν πρός τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς, ὅπου θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.
Τό ἱερόν Λέιψανον θά παραμείνῃ πρός προσκύνησιν, εὐλογίαν καί ἁγιασμόν πάντων μέχρι καί τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 5ης Νοεμβρίου 2017, ὁπότε καί θά ἀναχωρήσῃ μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας.
Κατά τό διάστημα τῆς παραμονῆς τοῦ χαριτοβρύτου ἱεροῦ Λειψάνου θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες συμφώνως πρός τό Πρόγραμμα πού ἔχει ἀνακοινωθεῖ, στίς ὁποῖες καλούμαστε νά συμμετάσχουμε γιά νά λάβουμε χάριν καί δύναμιν ἀπό τόν θαυματουργόν Ἅγιον τῆς πίστεώς μας.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: