Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΚΥ ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΜΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ                     
Π.Φ.Υ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ                                            
  3 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ του Σωματείου στη συνεδρίασή του στις 19/9/2017 στην Κομοτηνή αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
1) Υιοθετεί πλήρως το υπόμνημα των εργαζομένων σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα και τις ελλείψεις σε προσωπικό  του Κ.Υ Ιάσμου που υποβλήθηκε στις 21/6/2017

2) Το σωματείο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Κ.Υ Σαπών σε σχέση με την εκ΄ νέου υποβολή φακέλου για την χρηματοδότησή του για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών του.
3) Επίσης το σωματείο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τον κλιματισμό στο Κ.Υ Σαπών  και καλεί τη διοίκηση του Κ.Υ μεριμνήσει για τη θέρμανση του κτιρίου το χειμώνα,  έτσι ώστε όλοι οι χώροι  να θερμαίνονται για να μην επιβαρύνεται η υγεία των ασθενών αλλά και των εργαζομένων.
4) Το Δ.Σ  μετά από ενδελεχή έλεγχο της υπόθεσης και του κατηγορητηρίου σε μέλους του σωματείου, εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του σωματείου να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης στην αντίστοιχη δίκη.
5) Το Δ.Σ θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη 4η ΥΠΕ σε σχέση με το ζήτημα της "Σαμοθράκης".
6) Το Δ.Σ θα επεξεργαστεί τις κατευθύνσεις του υπουργείου στο νέο νομοσχέδιο για την Π.Φ.Υ σε σχέση τον χρόνο εργασίας των ιατρών και τον νέο τρόπο πραγματοποίησης των εφημεριών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: