Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΜΕΤ ΙΛΧΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΥ ΣΑΠΩΝ



 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ:Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίου πρώην ΔΟΥ Σαπών και ενεργοποίηση ρήτρας επαναφοράς του οικοπέδου και του κτιρίου στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών   
Με υπ’ αριθμ. 24/25-2-97 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαπών παραχωρήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών το οικόπεδο στο οποίο κατασκευάστηκε το κτίριο της ΔΟΥ Σαπών για την κάλυψη των αναγκών της επαρχίας Σαπών.

Στην ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται σαφώς στην έκτη παράγραφο του αποφασιστικού πως «εάν μεταβληθεί η χρήση του παραχωρούμενου κτήματος οποτεδήποτε ή για οποιοδήποτε λόγο δεν εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους έγινε η δωρεά ή εξαιτίας άλλου λόγου πάψει η λειτουργία του, η κυριότητα επανέρχεται αυτοδικαίως στο δήμο».
Με την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012 του υπουργού Οικονομικών ανεστάλη από την 1η Οκτωβρίου 2012 για αόριστο χρονικό διάστημα η λειτουργία και της ΔΟΥ Σαπών, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρθηκαν καθ’ ύλην και τα τόπον στην ΔΟΥ Κομοτηνής.
Έκτοτε και μετά πάροδο πέντε ετών, το νεότευκτο κτίριο της ΔΟΥ Σαπών που αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Λαού και κείται επί οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Σαπών, παραμένει κλειστό, αναξιοποίητο, έρμαιο των καιρικών συνθηκών και της πολυετούς λειτουργικής του αδράνειας, εκτεθειμένο σε κάθε λογής κινδύνους που συνεπάγεται η εγκατάλειψή του.  
Με την 130/2014 ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας- Σαπών παρείχε την εξουσιοδότησή του  προς στον  Δήμαρχο του Δήμου  Μαρωνείας- Σαπών  για την πραγματοποίηση  των απαιτούμενων ενεργειών για να  επανέλθει  το κτίριο  της  τέως Δ.Ο.Υ. Σαπών στην κυριότητα του Δήμου.
Παρόλα αυτά και παρά τις προσπάθειες οι οποίες κατεβλήθησαν μέχρι και σήμερα, οι επίμονες και εύλογες παραστάσεις και αιτιάσεις των εκπροσώπων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών προσκρούουν στην άρνηση για την επιστροφή της κυριότητας της συγκεκριμένης έκτασης και του κτιρίου στον δωρητή, που δεν είναι άλλος από τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών ως διοικητική συνέχεια του τότε Δήμου Σαπών και παρά την ρήτρα που έχει συνομολογηθεί και αναφέρεται ρητά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαπών του 1997 για την παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης.  
Μαθαίνουμε ότι το σκεπτικό της άρνησης του Υπουργείου Οικονομικών εδράζεται στο γεγονός ότι πρόκειται περί «αναστολής λειτουργίας και όχι για κατάργησης της ΔΟΥ Σαπών», γεγονός που αν ισχύει, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ως προσχηματικό.
Η επαρχία Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης και η ευρύτερη περιοχή που την περιβάλει, έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη υποβάθμιση που ξεκίνησε με την κατάργηση μιας σειράς δημοσίων υπηρεσιών που ήταν εγκατεστημένες εκεί- μεταξύ αυτών και η ΔΟΥ Σαπών- κάτι που έχει οδηγήσει στην σταδιακή πληθυσμιακή της συρρίκνωση και τον οικονομικό της μαρασμό.
Είναι αδιανόητο να επιθυμεί η Τ.Α. της περιοχής να αξιοποιήσει κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν από το δημόσιο και στην πορεία εγκαταλείφτηκαν και το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιονα επιδεικνύει αυτού του είδους την αντισυμβατική συμπεριφορά, όταν οι εναπομείνασες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής στεγάζονται σε οικήματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως τρώγλες.
Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:
Σκοπεύετε, ευθυγραμμιζόμενοι με τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παραχώρηση με δωρεά του οικοπέδου που έχει ανεγερθεί η ΔΟΥ Σαπών από τον Δήμο Σαπών προς το Ελληνικό Δημόσιο, να επιστρέψετε την κυριότητα του αλλά και του κτιρίου που έχει ανεγερθεί εκεί στον σημερινό Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, γεγονός που αποτελεί καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ομόφωνη απαίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου;      
Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης


Δεν υπάρχουν σχόλια: