Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

εΕρώτηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αμέτ για την ενίσχυση καπνοκαλλιεργητών της ΘράκηςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Ενίσχυση καπνοκαλλιεργητών της Θράκης
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δηλώσατε ότι:
«Ο στόχος μας είναι στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, χωρίς να θίξουμε τα δικαιώματα ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη και ζουν από αυτά, να επαναφέρουμε στο προσκήνιο το ζήτημα της στήριξης του καπνού για περιοχές όπου υπάρχει διαπιστωμένα ζήτηση για την ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας. Ήδη ο χώρος της καπνοκαλλιέργειας αποκτά ιδιαίτερο ρόλο στην Ελλάδα, εκτός από τις συμβολαιακές συνεργασίες που γίνονται από μεγάλες εταιρείες, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση για επαναφορά της καπνοκαλλιέργειας».
Με δεδομένο ότι,ο καπνός αποτελεί ένα εξαγωγικό προϊόν που συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας προσφέροντας σημαντικά φορολογικά έσοδα στα ταμεία του κράτος μας, δίνει θέσεις εργασίας και ειδικά ο καπνός ανατολικού τύπου (Μπασμάς) που καλλιεργείται στην Θράκη, αποτελεί μια ποικιλία που χρησιμοποιείται στα χαρμάνια των τσιγάρων από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως.
Με δεδομένο ότι,η καλλιέργεια του παραδοσιακού αυτού αγροτικού προϊόντος   πρέπει να διατηρηθεί ως στοιχείο αναπόσπαστο της τοπικής οικονομίας, της παράδοσης και του πολιτισμού της Θράκης, την ίδια στιγμή που μόνο στο νομό Ροδόπης συνεχίζουν να απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την καπνοκαλλιέργεια περίπου 30.000 μέλη αγροτικών οικογενειών 
Με δεδομένο ότι,  η πρόταση που έγινε στην προηγούμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, έδινε την δυνατότητα στις χώρες-μέλη να προσδιορίσουν τις ενισχύσεις που θέλουν αγρονομικά και οικονομικά, στην βάση ενός 5% του συνολικού προϋπολογισμού που θα μπορούσε να δώσει η χώρα-μέλος σε εκείνες τις περιοχές που κρίνει ότι έχασαν από την ανισοκατανομή.
Με δεδομένο ότι, τα κράτη- μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο IV - άρθρα 48 και 49 του κανονισμού μεαριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
Μετά την δήλωσή σας ότι σκοπεύετε να επαναφέρετε στο προσκήνιοτο ζήτημα της στήριξης του καπνού για περιοχές όπου υπάρχει διαπιστωμένα ζήτηση για την ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι το θέμα αυτό είχε εκ μέρους σας έως τώρα αμεληθεί.
Ερωτάσθε:
Α) Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να ενισχύσετε τους καπνοκαλλιεργητές της Θράκης;
Β) Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε προς αυτή την κατεύθυνση, ποιες συγκεκριμένες πολιτικές θα εκπονήσετε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης αυτές θα εξειδικευθούν, προκειμένου οι καπνοκαλλιεργητές της Θράκης να πάψουν να αντιμετωπίζουν το φάσμα της οικονομικής τους εξαθλίωσης και της εγκατάλειψης της γης τους;
Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Ροδόπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: