Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
                   Σας γνωρίζουμε  ότι  την Πέμπτη 02 Νοε 17 και  από ώρες 07:00 έως 14:30, θα εκτελεστεί βολή Πολ/λων, στο  πεδίο βολής «ΜΑΧΑΙΡΑ» Κομοτηνής.

                   Επικίνδυνη περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών:


ΣΥΜΒΟΛΑ – ΔΥΜΗ – ΑΓΙΑΣΜΑ – ΘΑΜΝΑ – ΡΙΖΩΜΑ – ΑΣΩΜΑΤΟΙ –          ΧΑΜΗΛΟ – ΟΡΦΑΝΟ – ΜΙΣΧΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΟ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ     ΒΡΟΝΤΗΣ - ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΩΛΙΑΣ.

                   Στις περιοχές αυτές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ανθρώπων, οχημάτων και ζώων, κατά τις παραπάνω ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων.

                   Μετά το πέρας των βολών, οποιοδήποτε βλήμα βρεθεί από πολίτη,               ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το αγγίξει γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος  και παρακαλείται να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Στρατιωτική, Αστυνομική ή Πολιτική    Αρχή.

Από την Στρατιωτική Υπηρεσία

Δεν υπάρχουν σχόλια: