Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Εμπόδιο στην ολοκλήρωση του Φράγματος Ιασίου και τα capitalcontrols!

Σημαντικά στοιχεία από την Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ροδόπης μετά από νέα ερώτηση του βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ 
Καινούργια στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του Φράγματος Ιασίου με τη νέα απάντηση προς τον βουλευτή Ροδόπης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αυτή την φορά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελο, που παραπέμπει ουσιαστικά στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων καθώς και στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ροδόπης.

Σύμφωνα λοιπόν με την Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ροδόπης, στην παρούσα χρονική συγκυρία δραστηριοποιείταιστο κομμάτι της «Κατασκευής Φράγματος Ιασίου» μία εργολαβίαμε ανάδοχο την εταιρία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ με συμβατική ημερομηνία περαίωσης τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μία δεύτερη εργολαβίαστο κομμάτι της «Αποπεράτωσης Φράγματος Ιασίου», με ανάδοχο την εταιρία Αφοί Γιαννακίδη Α.Ε. και ημερομηνία συμβατικής περαίωσης των εργασιών της στις 10 Δεκεμβρίου 2017.
Στην ενημέρωση προς τον κ. Ιλχάν Αχμέτ την οποία σήμερα πρώτοι παραθέτουμε στους αναγνώστες της «Ελεύθερης Άποψης», γίνεται λόγος για ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του Φράγματος Ιασίου το οποίο αφορά σε παρεμβάσεις που πρέπει να εκτελεστούν σε τμήματα του έργου όπως (κατασκευή διώρυγας αγωγού εκτροπής, κατασκευή έργου υδροληψίας), που είναι πλούσια σε υπόγεια ύδατα.
«Όπως είναι φυσικό, οι εργασίες αυτές είναι αδύνατο να εκτελεστούν κατά την χειμερινή περίοδο ενώ ακόμα και κατά την θερινή περίοδο, απαιτείται ο έντονος καταβιβασμός της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ώστε η στάθμη έναρξης των εργασιών να είναι εντελώς στεγνή. Ήδη, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αυτών εκτελέστηκαν κατά την περίοδο του Ιουλίου», τονίζεται στο έγγραφο των υπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Ροδόπης. 
Η υπόθεση όμως των αλλεπάλληλων καθυστερήσεων που παρατηρείται στην ολοκλήρωση του Φράγματος Ιασίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην συνέχεια.Από την απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκύπτει ότι,«για την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών θα πρέπει να τοποθετηθούν ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής και ελέγχου του ηλεκτροφωτισμού του φράγματος, οι τερματικοί πίνακες ένδειξης των οργάνων του φράγματος, οι μετρητές του συστήματος ένδειξης στάθμης λίμνης, καθώς και ο αριθμός ηλεκτροκίνητων δικλείδων και συστολών που θα επιτρέπουν αφενός την εκκένωση του ταμιευτήρα και αφετέρου την απόληψη από τον ταμιευτήρα των αναγκαίων για άρδευση παροχών και την διάθεσή τους στο κατάντη δίκτυο άρδευσης».
«Τα περισσότερα από τα εξαρτήματα αυτά όμως, κατασκευάζονται από εταιρίες του εξωτερικού και μετά την επιβολή περιορισμών στις τράπεζικές συναλλαγές τον Ιούλιο του 2015, η προμήθειά τους έχει καταστεί  ιδιαιτέρως δύσκολη, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος μιας χειροκίνητης βαλβίδας καταστροφής ενέργειας τύπου σταθερού κώνου, ανέρχεται στο ποσό των 170.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ως αποτέλεσμα των capitalcontrols, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγγελία των εξαρτημάτων αυτών, είναι πλέον η καταβολή εκ μέρους του αναδόχου ενός μεγάλου μέρους της τιμής του εξαρτήματος ως προκαταβολή (70-80% κατά περίπτωση), γεγονός το οποίο συνδυαζόμενο με το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κατασκευή και ακολούθως τη μεταφορά του επί τόπου, προκαλεί συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας στον ανάδοχο».
Με άλλα λόγια, αποκαλύπτεται πλέον ότι ένας σημαντικός λόγος καθυστέρησης των εργασιών αποπεράτωσης του Φράγματος Ιασίου είναι και το γεγονός ότι ο ανάδοχος εργολάβος δεν μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα στις απαιτούμενες παραγγελίες αναγκαίων εξαρτημάτων για την λειτουργία του μηχανισμού του Φράγματος, εξαιτίας των μεγάλων προκαταβολών που απαιτούν οι ξένες εταιρίες κατασκευής από τους πελάτες τους,μετά τους πιστωτικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί μετά τον Ιούλιο του 2015 από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα!
Να υπενθυμίσουμε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του Φράγματος Ιασίου ανέρχονταν στα 24.064.564 ευρώ και μέχρι σήμερα γίνεται λόγος για συνολική δαπάνη 22 εκατομμυρίων ευρώ. Το φράγμα αυτό αποτέλεσε όραμα πολλών δεκαετιών για την περιοχή μας και σύμφωνα με τη γεωργοοικονομική - γεωργοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε, επρόκειτο σε πρώτη φάση να αρδευτεί ακαθάριστη έκταση 31.000 στρεμμάτων ενώ σε δεύτερη φάση η αρδευόμενη έκταση θα έφθανε τα 62.000 στρέμματα συνολικά. Το έργο αν και ήταν ενταγμένο στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν ολοκληρώθηκε στα χρονικά όρια του προγράμματος με αποτέλεσμα ένα μέρος της σύμβασης να μείνει σε εκκρεμότητα γιατί δεν μπορούσε να αντλήσει χρηματοδότηση.
Στην πρώτη ερώτηση που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή Ροδόπης ωστόσο πριν λίγους μήνες, και σε απάντηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, αναφερόταν ότι «σύμφωνα με το νόμο 3881/1958 το συγκεκριμένο Υπουργείο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση έργων εμβέλειας αντίστοιχης του φράγματος Ιασίου και εφόσον υπάρξει αίτηση από τους αρμόδιους φορείς, «είναι σε θέση να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την πλήρη ολοκλήρωσή του, εναρμονίζοντας το με τις σύγχρονες μεθόδους της Τέχνης και της Επιστήμης»!
Η υπόθεση της δημοσιογραφικής μας έρευνας για το Φράγμα Ιασίου ασφαλώς δεν ολοκληρώνεται εδώ και πρόκειται να μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν εκλείψουν οι παράγοντες που οδηγούν σε συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις την οριστική αποπεράτωση των εργασιών του.     

Δεν υπάρχουν σχόλια: