Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

Να αξιοποιηθεί ο θηραματικός τουρισμός στο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών
Παρ’ όλη την κρίση και παρ’ όλα τα οικονομικά προβλήματα που επικρατούν η ευρύτερη περιοχή των Σαπών εξακολουθεί να αποτελεί έναν ελκυστικό κυνηγότοπο και να προσελκύει πλήθος κυνηγών.

Αυτό όμως θα πρέπει να αξιοποιηθεί δεόντως με την κατάλληλη προβολή, αλλά και με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών ώστε να υπάρξουν ευεργετήματα από αυτόν, για τον τόπο.
Δεν απομένει παρά να οργανωθεί ένα σύστημα ενεργειών, δράσεων και πρωτοβουλιών από τους τοπικούς παράγοντες, ώστε να υπάρξουν κάποια αποτελέσματα και να μην έρχεται και παρέρχεται αναξιοποίητη η κυνηγετική περίοδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: