Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

Απαραίτητη η δημιουργία και άλλων ζωνών πυρασφάλειας
Παρ’ ότι οδεύουμε στο φθινόπωρο ο τομέας της πυρασφάλειας θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γιατί οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει ακόμη.
Σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρουν αναγνώστες της εφημερίδας μας επιβάλλεται έστω και τώρα να δημιουργηθούν και άλλες αντιπυρικές ζώνες εντός του δήμου Μαρωνείας-Σαπών προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η εξάπλωση και η επέκταση πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται δύο σημεία που θα προστατεύσουν υπηρεσίες, σχολεία, κατοικίες και ποιμνιοστάσια στις Σάπες.
Μια ζώνη πυρασφάλειας θα πρέπει να γίνει από τα ΤΕΑ, τα παλιά νεκροταφεία των Σαπών έως και το παλιό υδραγωγείο της πόλης.
Μια δεύτερη ζώνη χρειάζεται οπωσδήποτε πέριξ του γυμνασίου η οποία θα αποτρέψει περεταίρω κινδύνους.
Με τις δύο αυτές ζώνες διασφαλίζεται και αποκλείεται από πυρκαγιά όλη η βοειοανατολική περιοχή των Σαπών.
Παράλληλα η δημιουργία και άλλων ζωνών σε διάφορα σημεία και οικισμούς που θα υποδείξουν οι πολίτες, οι φορείς και η πυροσβεστική υπηρεσία, επιβάλλεται και θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: