Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι την 15.09.2017 υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασηςαπό την Τράπεζα του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία κατέχει το masterfranchiseτης Avis Rent a Car, Budget Rent a Car και Payless για όλη την Ελλάδα,σεεταιρία συμφερόντων των εταιρειών«Olympia Group SA» και «Virtus International PartnersLP». Η ολοκλήρωση τηςσυναλλαγής υπόκειται σε όλες τις σχετικές κανονιστικές και λοιπέςεγκρίσεις, καθώς επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: