Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΜΕΤ ΙΛΧΑΝ: "ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΦΗΝΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ"
Είχαμε επισημάνει με ερώτησή μας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι στην Π.Ε. Ροδόπης από τα στοιχεία που προέκυψαν μετά την υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016, αναδείχθηκαν 258 δικαιούχοι και 52 εν δυνάμει δικαιούχοι.

Το εγκεκριμένο ποσό για το σύνολο για την Ανατολική Μακεδονία-Θράκηανήλθε περίπου στα 23,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι συνολικής δαπάνης 29,5 εκατομμύριων που υπολογίζεται ότι απαιτείται για να καλυφθεί το σύνολο των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα.
Παράλληλα, όμως, περίπου 100 ακόμη ενδιαφερόμενοιπου υπέβαλαν αίτηση στην Π.Ε. Ροδόπης, μένουν εκτός προγράμματος κατατασσόμενοι είτε στην κατηγορία των επιλαχόντων είτε των απορριπτόμενων, κάτι που ισχύει και για τις άλλες Π.Ε. της ΑΜ-Θ.
Από την απάντηση του κ. Αποστόλου που σάς επισυνάπτουμε και παρά τις δεσμεύσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού έναντι αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας για πλήρη κάλυψη όλων των ενδιαφερομένων που θέλουν να ενταχθούν στο Υπομέτρο 6.1, δεν επιβεβαιώνεται  η παραπάνω δέσμευση.
Αντιθέτως, παραπέμπει στη δυνατότητα υπερ-δέσμευσης του συνολικού προϋπολογισμού των Περιφερειών με επιπλέον πόρους της τάξης του 10%, πράγμα που για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σήμαινε την πιθανή επιπλέον χρηματοδότηση με 2,3 εκατομμύρια ευρώ- που αν τελικώς πραγματοποιηθεί- και πάλι θα αφήσει ακάλυπτες πολλές αιτήσεις που μετά την πρώτη αξιολόγηση βρίσκονται εκτός πλαισίου ένταξης.               
Η τομεακή σύνθεση της απασχόλησης στην ΑΜ-Θ, καταδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση της Περιφέρειας μας από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, στον οποίο απασχολείται το 30,6% των εργαζομένων. Το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια κινείται στο 25%, ενώ ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης, με τον κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας να παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος -μακράν των άλλων - έτσι ώστε η περιφέρεια να μπορεί να χαρακτηριστεί ως κυρίως αγροτική.
Εμείς, από την πλευρά μας επιμένουμε ότι Περιφέρειες κατ’ εξοχήν αγροτικές και με τοαναπτυξιακό προφίλ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν διαθέτουν την πολυτέλεια να αφαιρούν την δυνατότητα από εκατοντάδες νέους αγρότες που έχουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να τεθούν εκτός αυτής της  διαδικασίας, γι’ αυτό και θα επιμείνουμε μέχρι τέλους για την συνολική υπαγωγή όλων των ενδιαφερομένων που πληρούν τα κριτήρια που τίθενται,στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: