Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΙΟΥΛΙΟΣ  2017

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2017, ανήλθε σε 830.465 άτομα. Από αυτά 484.937 (ποσοστό 58,39%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 345.528 (ποσοστό 41,61%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 295.428 (ποσοστό 35,57%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 535.037  (ποσοστό 64,43%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2017,  ανήλθε σε 97.839 άτομα. Από αυτά 34.536 (ποσοστό 35,30%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 63.303 (ποσοστό 64,70%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  34.972  (ποσοστό 35,74%) και οι γυναίκες σε 62.867  (ποσοστό 64,26%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Ιούλιο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 97.818 άτομα, από τα οποία οι 92.319 (ποσοστό 94,38%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.499 (ποσοστό 5,62%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 41.161 (ποσοστό 42,08%)  και οι γυναίκες σε 56.657  (ποσοστό 57,92%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 75.873 (ποσοστό 77,57%) είναι κοινοί, 3.137 (ποσοστό 3,21%) είναι οικοδόμοι, 5.499 (ποσοστό 5,62%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.321 (ποσοστό 1,35%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 11.871 (ποσοστό 12,14%) είναι εκπαιδευτικοί, και 117 (ποσοστό 0,12%) είναι λοιποί.             Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2017ΙΟΥΝΙΟΣ
2017
ΙΟΥΛΙΟΣ
2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
822.124
830.465
8.341
1,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
89.244
97.839
8.595
9,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
90.496
97.818
7.322
8,09%

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
295.428
35,57%
34.972
35,74%
41.161
42,08%
Γυναίκες
535.037
64,43%
62.867
64,26%
56.657
57,92%
Σύνολο

830.465
100,00%
97.839
100,00%
97.818
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
4.958
0,60%
1.018
1,04%
44
0,04%
20-24  ετών
46.696
5,62%
4.087
4,18%
4.151
4,24%
25-29 ετών
96.084
11,57%
9.374
9,58%
15.152
15,49%
30-44  ετών
334.593
40,29%
36.209
37,01%
48.824
49,91%
45-54 ετών
196.754
23,69%
22.213
22,70%
20.666
21,13%
55-64 ετών
133.828
16,11%
20.194
20,64%
8.542
8,73%
65 ετών και άνω
17.552
2,11%
4.744
4,85%
439
0,45%
Σύνολο

830.465
100,00%
97.839
100,00%
97.818
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

40.492
4,88%
11.260
11,51%
2.977
3,04%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
243.786
29,36%
32.759
33,48%
21.173
21,65%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
381.590
45,95%
32.821
33,55%
43.421
44,39%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
164.597
19,82%
20.999
21,46%
30.247
30,92%
Σύνολο

830.465
100,00%
97.839
100,00%
97.818
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

763.493
91,94%
82.788
84,62%
88.456
90,43%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
12.482
1,50%
2.412
2,47%
1.944
1,99%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
54.490
6,56%
12.639
12,92%
7.418
7,58%
Σύνολο

830.465
100,00%
97.839
100,00%
97.818
100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: