Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
·        Πέμπτη,06/07/2017:    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
          7:30 μ.μ.              ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἑορτᾶζον Παρεκκλήσιον Ἁγίας
                                       Κυριακῆς ἐπί τῆς Πλατείας Ἐξηντάρη.

·        Παρασκευή,07/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στό ἑορτᾶζον
                      πρωΐ                          Παρεκκλήσιον Ἁγίας Κυριακῆς Ροδίτου.
 
·        Παρασκευή,07/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ὑποδεχθῇ τήν θαυμα-
                      7:00 μ.μ.                    τουργόν Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐκ Λιβαδίτσας Ν. Πέλλης
                                                          εἰς τήν εἴσοδον τῆς Πλατείας Εἰρήνης (ἔμπροσθεν τοῦ Καφε-
                                                          κοπτείου Κέκερη) καί ἐν συνεχείᾳ θά σχηματισθῇ πομπή πρός
                                                          τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
                                                          Κομοτηνῆς, ὅπου θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ
                                                          ἑσπερινοῦ. Ταῦτα δέ πάντα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ 7ου Πανελληνίου
                                                          Ἀνταμώματος Ἀνατολικορωμυλιωτῶν (Βορειοθρακιωτῶν).


·        Σάββατο,08/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό 
                      πρωΐ                   Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.


·        Κυριακή,09/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό
          πρωΐ                   Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμαξάδων.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: