Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Εθελοντές της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών παρακολούθησαν σεμινάριο στην ΙσπανίαΑπό τις 8 έως 14  Μαΐου2017  στελέχη και εθελοντές της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών, που έχει έδρα τις Σάπες, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στην Ισπανία  ένα σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Fundacion Escuela de Solidaridad  με θέμα την Ενεργή Γήρανση και την Ποιότητα Ζωής ατόμων ηλικίας άνω των πενήντα ετών.
 Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο  Quality Active Ageing το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση μέσω του προγράμματος ERASMUS PLUS .

Εταίροι σε αυτό το έργο είναι  οι, το Community Action  Dacorum από την Αγγλία, το Fundacion Escuela de Solidaridad  από την Ισπανία, ο Δήμος Janupils από τη Λετονία,  η Οργάνωση Know and Can  από τη Βουλγαρία,  το Replay Network από την Ιταλία,  το Social Innovation Fund από την Λιθουανία και η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών από την Ελλάδα.
Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Ενεργός γήρανση σημαίνει ότι η ζωή συνεχίζεται αμείωτη και επομένως η κοινωνία οφείλει να εκτιμά και να τιμά με αυξανόμενους ρυθμούς τη συμβολή των μεγαλύτερων και να τους παρέχει ευκαιρίες για να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται τις εμπειρίες και την πείρα τους με τους νεότερους, να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη της, και να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και δραστήριοι, απολαμβάνοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής.»
 Ενεργός γήρανση σημαίνει για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας:
-περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία
-ευκαιρίες απασχόλησης
-ενθάρρυνση να αναλαμβάνουν εθελοντική εργασία (π.χ. παροχή βοήθειας σε μέλη της οικογένειας)
-μεγαλύτερη ανεξαρτησία χάρη σε ειδικά προσαρμοσμένες κατοικίες, υποδομές, εφαρμογές ΤΠ και μεταφορές.
Η πολιτική «ενεργούς γήρανσης» (active ageing) έχει ως στόχο τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών  για τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το δικαίωμα των ηλικιωμένων να ζήσουν μια ζωή αξιοπρεπή και ανεξάρτητη  και να συμμετέχουν στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή είναι ενσωματωμένη στη δέσμευση της ΕΕ για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ  των γενεών .
Η ενεργή γήρανση και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών απαιτεί την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου με την εξασφάλιση ευκαιριών και της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στις πολιτικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Είχαμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια του πενθήμερου  σεμιναρίου   να αποκτήσουμε μια σαφή ιδέα των προγραμμάτων  και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες  για την ενεργό γήρανση, και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του σεμιναρίου ήταν η κατανόηση  ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στη διατήρηση των κοινωνικών δικτύων ,μειώνει την απομόνωση των ηλικιωμένων, έτσι  οι ηλικιωμένοι  αποκτώντας νέες αρμοδιότητες συμβάλλουν  στην προσωπική τους  ολοκλήρωση και ευημερία και    διευκολύνεται η   διαγενεακή μετάδοση της γνώσης, καθώς και η  προώθηση της υγιούς διαβίωσης με  αποτέλεσμα  την ανεξάρτητη διαβίωση.
 Δουλεύοντας όλοι οι εταίροι του έργου   μαζί για τα επόμενα δύο χρόνια , καθώς και με την συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτείας  θα γίνει  μια προσπάθεια για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να παραμείνουν ενεργά και να συμμετέχουν στην κοινωνία, μαζί με το νεότερες γενιές.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : http://www.qualityactiveageing.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: