Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝΤην 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, στην έδρα της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών στη Ξυλαγανή (Γραφείο Δημάρχου), θα διεξαχθούν πλειοδοτικές φανερές δημοπρασίες, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση των κάτωθι δεκατριών (13) τμημάτων αιγιαλού, κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών,   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ Β 1636/12-5-2017) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0008470/0514ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/τ.Β΄/07-06-2017):

Α) Παραλία Πετρωτών Τ.Κ. Κρωβύλης:
– (1) θέση, εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας
– (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,
Β) Παραλία «Σταυρός» Μαρώνειας
– (1) θέση εμβαδού 15τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας
-(1) θέση εμβαδού 500τ.μ. για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών
Γ)   Παραλία «Πλατανίτη» Τ.Κ. Μαρώνειας:
– (1) θέση εμβαδού 15 τ.μ. για στάθμευση καντίνας
  (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,
  (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για εκμίσθωση  θαλασσίων μέσων αναψυχής
Δ) Παραλία «Λεύκες» – Τ.Κ. Προσκυνητών:
– (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας
– (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,
Ε  Παραλία «Προφήτη Ηλία» – Τ.Κ. Προσκυνητών:
– (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας
– (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,
ΣΤ)  Παραλία Ιμέρου – Τ.Κ. Ιμέρου:
– (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας
– (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,
Οι ισάριθμες, των ανωτέρω έντεκα τμημάτων, δημοπρασίες θα διεξαχθούν διαδοχικά, με ώρα εκκίνησης 09.30΄ της πρώτης και ανά 15 λεπτά της ώρας οι επόμενες, με τη σειρά αναγραφής τους.
Η διάρκεια της μίσθωσης, σε όλες τις περιπτώσεις εκμισθούμενων τμημάτων, ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2019 πλην των δύο θέσεων στην παραλία Σταυρός Μαρώνειας όπου η διάρκεια της μίσθωσης θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έκτασης για κάθε μία από τις δεκατρείς προς μίσθωση εκτάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες και το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημαρχιακό Κατάστημα στις Σάπες (αρμόδιος: Ζερβούλης Γρηγόρης – τηλ. 25323 50114).

Δεν υπάρχουν σχόλια: