Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Παρασκευή,12/05/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς ἀκολουθίας
          πρωΐ                         τῆς ἀρτοκλασίας στόν Ἰερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
                                             Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ τῶν
                                             Νοσηλευτῶν καί Νοσηλευτριῶν.·        Σάββατο,13/05/2017: Ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερω-
          7:00 μ.μ.              μένης ἀπό τήν ὁμώνυμη Ἱερά Κοινοβιακή Μονή Βαθυρρύακος
                                       ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου καί ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις διά τῶν
                                       ὁδῶν Ὀρφέως καί Βενιζέλου μέ κατάληξιν εἰς τόν Ἱερόν
                                      Μητροπολιτικόν Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὅπου
                                      θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ Χοροστατοῦντος τοῦ
                                      Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ
                                      ὁποῖος θά κηρύξῃ τόν Θεῖον λόγον.


·        Κυριακή,14/05/2017: Ἀρχιερατικόν Συλλέιτουργον στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
          πρωΐ                   Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασ-
                                      μιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου καί
                                      Μυκόνου κ. Δωροθέου τοῦ Β΄, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιω-
                                      τάτων Μητροπολιτῶν: Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ
                                      Ποιμενάρχου μας Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

·        Κυριακή,14/05/2017: Πανηγυρική Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
         10:30 π.μ.            Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος  
                                      στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
                                      Κομοτηνῆς, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας τόν πανηγυρικόν τῆς
                                      ἡμέρας θά ἐκφωνήσῃ ὁ Ἐλλογιμώτατος Πρύτανης τοῦ
                                     Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής κ. Ἀθανάσιος
                                     Καραμπίνης.


·        Κυριακή,14/05/2017: Ἐπιμνημόσυνη δέησις προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
         11:15 π.μ.            Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος  
                                      στό Ἡρῶον τῆς πόλεως καί έν συνεχείᾳ κατάθεσις στεφάνων,
                                      μετά δέ ταύτην παρέλασις.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: