Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

Ομόφωνη στήριξη του δημοτικού συμβουλίου Μαρωνείας Σαπών στο Κέντρο ΥγείαςΟμόφωνο ψήφισμα εξέδωσε το δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών με αφορμή την εκ νέου υποβάθμιση, ύστερα και από τις πρόσφατες μετακινήσεις γιατρών, του Κέντρου Υγείας Σαπών .
Το δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του στο Κέντρο Υγείας , ζητά την αναβάθμισή του, την ενίσχυσή του σε προσωπικό και την δημιουργία βάσης ΕΚΑΒ.
Αναλυτικά το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας Σαπών κατά την συνεδρίαση της 25 Απριλίου 2017 και με αφορμή πρόσφατη απόφαση της Δκσης της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης για μετακίνηση προσωπικού για κάλυψη εφημεριών στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης
ΟΜΟΦΩΝΑ
-Καταγγέλλει ως απαράδεκτη κάθε προσπάθεια περεταίρω αποδυνάμωσης του χειμαζόμενου από προσωπικό και μέσα Κέντρου Υγείας Σαπών το οποίο καλύπτει τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ολόκληρης της Ανατολικής Ροδόπης.
-Ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να στηρίξει έμπρακτα την λειουργία των περιφερειακών Κέντρων Υγείας με προσωπικό και μέσα
-Να στηρίξει το Κέντρο Υγείας Σαπών δημιουργώντας βάση του ΕΚΑΒ και στελεχώνοντας το με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό πρόσωπο που θα του επιτρέψει να λειτουργεί στοιχειωδώς προς όφελος των συμπολιτών μας και των αναγκών τους.
Ο Δήμαρχος                                                             Η Πρόεδρος
Γιάννης Σταυρίδης                                                    Φωτεινή Τσακιράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: