Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.Επανερχόμαστε στην ερώτηση μας με αρ. Πρωτ. 4102/10.03.2017, σχετικά με υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, η οποία παραμένει αναπάντητη από το αρμόδιο Υπουργείο, μολονότι έχει παρέλθει αρκετό διάστημα από την κατάθεση της.
Η ερώτηση μας είναι η παρακάτω:

Η υποστελέχωση των  υπηρεσιών των περισσότερων δήμων της χώρας εντείνεται κάθε χρόνο, με πρόσχημα την οικονομική κρίση, αλλά με βαθύτερη στόχευση των κυβερνήσεων την αποδυνάμωση και συρρίκνωση  των υπηρεσιών των δήμων και το σταδιακό ξεπούλημά τους σε ιδιώτες.
Ο Δήμος Κομοτηνής αποτελεί μια περίπτωση δήμου που έχει πληγεί σημαντικά από αυτήν την κατάσταση και παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δημοτών με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες και ανάγκες, ενώ η λειτουργία του δήμου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συμβασιούχους εργαζομένους.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι πρόκειται για έναν δήμο ο οποίος έχει αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένες ανάγκες. Εκτός από την πόλη της Κομοτηνής, ο δήμος περιλαμβάνει περίπου 50 οικισμούς, ορεινές, πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, με σημαντικές διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες η κάθε μία, υποβαθμισμένους οικισμούς στα όρια της πόλης και γειτονιές με αυξημένες ανάγκες. Ταυτόχρονα, η Κομοτηνή ως κέντρο της ΠΕ Ροδόπης και της Περιφέρειας εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό διερχομένων, καθώς και σημαντικό αριθμό φοιτητών, που φοιτούν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κομοτηνής είναι ο πλέον υποστελεχωμένος μητροπολιτικός δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει μόλις 233 εργαζομένους όλων των κατηγοριών, συμπεριλαμβανο­μένου μόλις 78 ατόμων επιστημονικού προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τον οργανισμό λειτουργίας του θα έπρεπε να διαθέτει 568 εργαζομένους, δηλαδή ποσοστό πλήρωση θέσεων 41%. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι ακόμη και αυτά τα οργανογράμματα δεν απεικονίζουν τις πραγματικές ανάγκες των δήμων, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα περικοπών σε κενές οργανικές θέσεις, με βάση τις πληρούμενες θέσεις. Ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού, κυρίως μηχανικούς όλων των κλάδων και κοινωνικούς επιστήμονες, οι ελλείψεις είναι εντονότατες, ενώ ταυτόχρονα οι αντίστοιχες υπηρεσίες δόμησης και πρόνοιας του Δήμου Κομοτηνής υποστηρίζουν τις υπηρεσίες των υπολοίπων δήμων της Ροδόπης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στον Δήμο Κομοτηνής εργάζονται μόλις 3  πολιτικοί μηχανικοί, 5 αρχιτέκτονες και κανένας επιστήμονας ειδικότητας από τον κλάδο των κοινωνικών λειτουργών και κοινωνικής διοίκησης. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής θα πρέπει να προετοιμάσουν υποτίθεται και φακέλους έργων προς ένταξη στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και γενικότερα στο ΕΣΠΑ, γεγονός δύσκολο λόγω της έλλειψης προσωπικού, και τη στιγμή που όπως γνωρίζουμε οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ αφορούν σε έργα που λειτουργούν με  βάση τον ανταγωνισμό των εργολάβων  και όχι  με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής και των δημοτών της.  Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι εργάτες αυτοί τη στιγμή στον Δήμο Κομοτηνής είναι στην μεγάλη πλειοψηφία τους συμβασιούχοι και όχι μόνιμο προσωπικό. Ενδεικτικά και πάλι αναφέρουμε ότι οι εργαζόμενοι μόνιμοι εργάτες στον δήμο Κομοτηνής είναι 29 αντί για τον προβλεπόμενο αριθμό των 97.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για την άμεση έγκριση πρόσληψης του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υποστελέχωσης του Δήμου Κομοτηνής και κατ’ επέκταση της εξυπηρέτησης των δημοτών του.

 Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής

Γιάννης Δελής

Δεν υπάρχουν σχόλια: