Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διοικήσεως της 21ης Ταξιαρχίας
            Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 26 Απρ 17 και ώρα 11.00, θα πραγματοποι-ηθεί στο Στρατόπεδο «Εφ. Λγού Κων/νου ΜΟΥΖΙΟΠΟΥΛΟΥ», η τελετή Παρά-δοσης – Παραλαβής Διοικήσεως της Ταξιαρχίας, από τον Ταξίαρχο Κοσμά Μό-σχο στον Ταξίαρχο Λάζαρο Καμπουρίδη.

     Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Δεν υπάρχουν σχόλια: