Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Παρασκευή,31/03/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
          7:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
                                             Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·        Κυριακή,02/04/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ  
          πρωΐ                    Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου θά συλ-
                                        λειτουργήσῃ μετ’ αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων
                                        Δράμας.


·        Κυριακή,02/04/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
          6:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ Στ΄ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Μητρο-
                                      πολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τή διάρκεια
                                      τοῦ ὁποίου θά ὡμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης
                                     π. Ἀθανάσιος, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας τοῦ  
                                     Ἁγίου Ὄρους.


·        Τετάρτη,05/04/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τό Μυστήριον τοῦ
          6:00 μ.μ.             ἱεροῦ Εὐχελαίου στή Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων
                                      (Γηροκομεῖον) Κομοτηνῆς.


·        Παρασκευή,07/04/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τήν Θείαν Λει-
          6:00 μ.μ.                     τουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό
                                              Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: