Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Η ώρα των σφαγείων στις Σάπες…!



Στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, κι όχι στο 1,5 εκατομμύριο, διαμορφώνονται τελικά οι δανειακές ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή σύγχρονου σφαγείου στις Φέρες. Στη νέα προμελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου περιλαμβάνεται και η δημιουργία υποδομών σύνδεσης του σφαγείου με τον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής, κόστους περίπου 650.000 ευρώ, κάτι που, μαζί με το ΦΠΑ, ανεβάζει το ποσό του δανείου, από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, από το 1,5 στα 2,9 εκ. ευρώ.

Παράλληλα ο δήμος Αλεξανδρούπολης εξέδωσε ανακοίνωση για όσους  ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν ως εκδοροσφαγείς εν όψει της κατασκευής του σφαγείου στη Δημοτική Ενότητα Φερών. Η εκπαίδευση θα αφορά δυο εβδομάδες θεωρητικά μαθήματα στην Δράμα και δυο μηνών πρακτική σε σφαγείο με την επίβλεψη Κτηνιάτρου του Δημοσίου.
Παράλληλα στη δημιουργία δημοτικών σφαγείων προσανατολίζεται να προχωρήσει και ο δήμος Αρριανών.
Αυτό αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο επισημαίνοντας την ύπαρξη μεγάλου ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή και την λειτουργία κτηνοτροφικού συλλόγου εντός των ορίων του.
Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε ο χώρος κατασκευής ενώ αποφασίστηκε πολλές από τις λεπτομέρειες να καθοριστούν σύντομα και οι όποιες διαδικασίες να ξεκινήσουν εντός του έτους 2017.
Ύστερα από όλα αυτά, και βλέποντας τους γειτονικούς δήμους να ετοιμάζονται, καθώς και με δεδομένη τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Κομοτηνής, είναι υπερβέβαιο πλέον ότι ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν άμεσα και για τα δημοτικά σφαγεία Σαπών.
Ενέργειες που θα εξασφαλίζουν συντηρήσεις θα αναβαθμίζουν και θα εκσυγχρονίζουν τα σφαγεία στις Σάπες για να μπορούν να λειτουργούν ανταγωνιστικά με τα υπόλοιπα σφαγεία της Θράκης.
Να λειτουργούν ανταγωνιστικά και να συμβάλλουν και μελλοντικά, όπως και σήμερα, στην στήριξη της τοπικής κτηνοτροφίας και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: