Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Αλλαγή ημέρας λειτουργίας λαϊκής αγοράς ΚομοτηνήςΛόγω εθνικής αργίας της 25ης Μαρτίου 2017 ημέρα Σάββατο, μεταφέρουμε την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κομοτηνής την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4264/2014, που απαγορεύει τη λειτουργία λαϊκών αγορών τις επίσημες εθνικές ή τοπικές αργίες, καθώς και στον Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής (άρθρο 1 Α.Δ.Σ. 117/2015).
  
                                                                                                                                                      Ο
                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Τ.Ο.Α.                                                                                            
                                                                                                          ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: