Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας στις ΣάπεςΗ Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δα-σοπονίας στις 21 Μαρτίου, διοργανώνει εκδηλώσεις στην πόλη των Σαπών που περι-λαμβάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία και δενδροφυτεύσεις στους αντίστοι-χους προαύλιους χώρους, καθώς και ενημέρωση των πολιτών για την αξία του δάσους και το έργο της δασικής υπηρεσίας, με ταυτόχρονη, δωρεάν, διάθεση δενδρυλλίων.
Τα δενδρύλλια χορηγεί η Διεύθυνση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. και η διάθεσή τους θα λά-βει χώρα στο Δασονομείο Σαπών, την Τρίτη 21 Μαρτίου, από τις 11.00 έως τις 13.00.  Σας περιμένουμε να γιορτάσετε μαζί μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: