Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Μια σύμπραξη ιδιαίτερα σημαντική για τους παραγωγούς του νομού μαςΔυναμικά και στις δηλώσεις καλλιέργειάς (ΟΣΔΕ) ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης σε συνεργασία με τη Gaia Επιχειρείν
Μια νέα μεγάλη συνεργασία ξεκίνησε από φέτος αναφορικά με τις δηλώσεις καλλιέργειας του 2017 (ΟΣΔΕ)  για τους παραγωγούς του νομού Ροδόπης. Η Gaia Επιχειρείν και ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μια σύμπραξη ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους παραγωγούς του νομού μας όσο και για την ευρύτερη αγροτική και κατ’ επέκταση οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Επιστέγασμα αυτής της συνεργασίας αποτελεί η δημιουργία 4 νέων κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών (ΚΕΑ).

 Ένα νέο, τεχνολογικά υπερσύγχρονο, κατάστημα στην Κομοτηνή (το οποίο πλαισιώνει τα είδη υφιστάμενα δύο) καθώς και 3 νέα υποκαταστήματα σε Σάπες,  Ίασμο, και Ξυλαγανή πλαισιωμένα από άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό αποτελούν ένα σύνολο διευρυμένο και δυναμικό έτοιμο να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης. 
Η Gaia Επιχειρείν αποτελεί αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συμμαχίας στρατηγικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Στο μετοχικό της σχήμα συμμετέχει ο παραγωγικός κλάδος μέσω 71 ισχυρών αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ο χρηματοοικονομικός αλλά και ο τεχνολογικός τομέας.  Δομικό στοιχείο της Gaia Επιχειρείν αποτελεί η διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγροτικών υπηρεσιών η οποία πλέον θα λειτουργεί στον νομό Ροδόπης μέσω των υπηρεσιών του Καπνικού συνεταιρισμού Θράκης.
Ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης αποτελεί μεγάλο επίτευγμα διότι έδωσε μια συνεταιριστική υπόσταση και έκφραση σε περίπου 6400 καπνοπαραγωγούς τους οποίους εκπροσωπεί. Βασικό στόχο του συνεταιρισμού  αποτελεί το καλό και το συμφέρων των μελών. Διαθέτει πιστοποιητικό ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2.1 και AGRO 2.2.
Η μεγάλη εμπειρία και το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό του συνεταιρισμού σε συνδυασμό με τις τεράστιες δυνατότητες της διαδικτυακής πλατφόρμας της GAIA Επιχειρείν δίνουν νέες διαστάσεις προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενημέρωσης, εξυπηρέτησης αλλά και επίλυσης ζητημάτων για κάθε αγροτικό πρόβλημα τόσο για τα μέλη όσο και για κάθε παραγωγό της περιοχής .
  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  αφορούν όλους τους  παραγωγούς ή αγροτικές επιχειρήσεις ή οργανωμένες ομάδες παραγωγών και είναι προσανατολισμένες  στην:
Α. Διεκπεραίωση πάσης φύσεως απαιτήσεων του αγρότη από και προς τους κρατικούς φορείς
Β. Οργάνωση και βελτίωση της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας
Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν
Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων ,Δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ, Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ,Βιολογική γεωργία, Βιολογική κτηνοτροφία, Εγκατάσταση νέων γεωργών , Σχεδία βελτίωσης , Εξισωτική αποζημίωση , Συμπλήρωση και τήρηση μητρώου αιγοπροβάτων, Διαχείριση επιστροφής ΦΠΑ , Συμπλήρωση και τήρηση Μητρώου εισροών εκροών στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης, Ανανέωση γεωτρήσεων, Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων ,ΚΤΕΟ ψεκαστικών. 
Το σύνολο των ενεργειών για τις δηλώσεις καλλιέργειας, όπως αναφέρει ο συνεταιρισμός  θα πραγματοποιείται συνεργατικά  και καθ’ υπόδειξη των παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ευθύνη και την σημασία του ορθολογικού τρόπου συμπλήρωσης. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα εφαρμόζονται συνεργατικά αλλά και με πρωτοβουλία των επιστημόνων της σύμπραξης καλώντας τους παραγωγούς και ενημερώνοντας τους πλήρως για τα προγράμματα που τους αφορούν. Το παραπάνω σύνολο των υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές καθώς και την διευκόλυνση διευθέτησης των πληρωμών μέσω της πάγιας εντολής δημιουργούν ένα ασυναγώνιστο πακέτο προσφοράς προσαρμοσμένο στα μέτρα του κάθε παραγωγού της Ροδόπης.
Η νέα αυτή στρατηγική συμμαχία δημιουργεί  ένα ολοκληρωμένο σύστημα  καθοδήγησης, επίλυσης ζητημάτων, και  επιμόρφωσης απευθυνόμενο στο σύνολο των αγροτών του νομού Ροδόπης. Η ανταγωνιστικότητα και η εξέλιξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων του νομού μας ως δομικό στοιχείο ανάπτυξης και ευημερίας κάθε αγροτικής οικογένειας  αποτελεί αποστολή και στόχο της νέας αυτής συνεργασίας των δυο αυτών μεγάλων δυνάμεων, της Gaia Επιχειρείν και  του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης.
 Επικοινωνία: Γραφεία Κομοτηνής:
Νέο  ΚΕΑ /Υψηλάντου 1/ Τηλέφωνο: 2531085400.
Β.Πάυλου 9/Τηλέφωνο:25310 82910.
 Περδίκα 29/Τηλέφωνο 2531031370  ΦΑΞ : 2531082912
Web site:www.tobaccorodopis.gr 
Νέα Υποκαταστήματα: ΚΕΑ Σαπών, ΚΕΑ Ιάσμου, ΚΕΑ Ξυλαγανής

Δεν υπάρχουν σχόλια: