Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

 Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  θα γίνει στις  24 -02-2017  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή .
   
  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:


                Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
                Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

               1.Συζήτηση :
     1.1. Για την υφιστάμενη κατάσταση των αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης                    (ασφαλιστικό  και   φορολογικό).


   2.1.


   3.1.
2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Εγκριση υποβολής πρότασης στην 3η πρόσκληση υποβολής Στρατηγικών έργων του προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020,  με τίτλο «Cross Border Planning and Infrastructure Measures for  Flood Protection (Διασυνοριακός σχεδιασμός  και έργα υποδομής για την προστασία από τις πλημμύρες)» 
Εισηγητής : O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

3.ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας  Περιφερειακών Συμβούλων  από την συνεδρίαση   του                   Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης .


                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


                                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
     Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις  24 -02-2017  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή .
   
  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

                Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
                Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

               1.Συζήτηση :
     1.1. Για την υφιστάμενη κατάσταση των αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης                    (ασφαλιστικό  και   φορολογικό).


   2.1.


   3.1.
2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Εγκριση υποβολής πρότασης στην 3η πρόσκληση υποβολής Στρατηγικών έργων του προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020,  με τίτλο «Cross Border Planning and Infrastructure Measures for  Flood Protection (Διασυνοριακός σχεδιασμός  και έργα υποδομής για την προστασία από τις πλημμύρες)» 
Εισηγητής : O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

3.ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας  Περιφερειακών Συμβούλων  από την συνεδρίαση   του                   Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης .


                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


                                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: