Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Αλλάζει έδρα το Αστυνομικό Τμήμα Φιλύρας;Η αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών στο Ν. Ροδόπης
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και έγινε νόμος του κράτους το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Για το Ν. Ροδόπης το προεδρικό διάταγμα περιλαμβάνει τα εξής:
Άρθρο 68 Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής,
β. Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής,
γ. Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής,
δ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Κομοτηνής,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σαπών,
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλαγανής, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μαρωνείας του δήμου Μαρωνείας - Σαπών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σαπών και
β. ο Αστυνομικός Σταθμός Οργάνης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Οργάνης του δήμου Αρριανών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ζ΄ και η΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Σαπών του δήμου Μαρωνείας - Σαπών.
 Από τα παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε για τη Ροδόπη τα εξής συμπεράσματα:
-Καταργείται το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Κομοτηνής.
-Καταργείται ο Αστυνομικός Σταθμός Νέας Καλλίστης.
-Ο Αστυνομικός Σταθμός Ιάσμου αναβαθμίζεται σε Αστυνομικό Τμήμα.
-Παραμένουν στις Σάπες και στον Ίασμο τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης.
-Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλαγανής υπάγεται πλέον στο Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.
Το ερώτημα που ανακύπτει όμως από αυτή την αναδιάρθρωση είναι με το Αστυνομικό Τμήμα Φιλύρας!
Αφού δεν γίνεται ειδική αναφορά ότι ως έδρα του Τμήματος ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Φιλύρας, το συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα θα μεταφερθεί στα Αρριανά;
Πρόκειται για κάποιο τυπογραφικό λάθος, κάποια παράλειψη, ή θα έχουμε όντως αλλαγή έδρας του Α.Τ. Φιλύρας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: