Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Η μη συμμέτοχη των σχολείων των Σαπών στο πρόγραμμα κολύμβησης έκτος των άλλων αντιβαίνει στο πνεύμα του νόμου για την διαπολιτισμική εκπαίδευσηΜε μεγάλη επιτυχία και με πολύ αποδοχή συνεχίζεται το πρόγραμμα κολύμβησης σε 16 δημοτικά σχολεία του νομού Ροδόπης, το οποίο αφορά τους μαθητές της Γ’ τάξης.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν και παιδιά που χρειάζονται ειδική στήριξη αφού υπάρχει μέριμνα να τα υποβοηθούν ειδικευμένοι στον τομέα αυτό εκπαιδευτικοί.
Οι μετακινήσεις γίνονται με δαπάνες της περιφέρειας και το κολυμβητήριο που χρησιμοποιείται είναι το κολυμβητήριο του ΤΕΦΑΑ .Κομοτηνής.

Δυστυχώς όμως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν συμμετέχουν τα σχολεία των Σαπών.
Τα σχολεία που οι μαθητές τους χρειάζονται ειδικά προγράμματα λόγω των ιδιαιτεροτήτων που επικρατούν στην περιοχή.
Αυτό αντιβαίνει καταφανέστατα στη φιλοσοφία και στο πνεύμα του νέου νόμου για την διαπολιτισμική εκπαίδευση, ο οποίος προβλέπει ειδικές δράσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών που φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία καθώς  και για την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος σ’ αυτά.
Διάφορα τεχνικά προβλήματα είναι βέβαιο ότι μπορεί και πρέπει να ξεπεραστούν.
Αρχικά η απόσταση των 25 χλμ που θέτει η υπουργική απόφαση βρίσκεται σε οριακό επίπεδο αφού μιλάμε για 26 με 27 χλμ από τις Σάπες.
Οι δύο ώρες που θέτει επίσης το πρόγραμμα ως προϋπόθεση, μπορούν να γίνουν άνετα 3, αφού 3 ώρες γυμναστική την εβδομάδα κάνουν οι μαθητές της Γ’ τάξης.
Συνεπώς για 3 μήνες η γυμναστική τους θα είναι η κολύμβηση.
Οι ώρες που διατίθεται το Πανεπιστημιακό κολυμβητήριο ξεπερνιούνται εύκολα αν κάποιος αρμόδιος εισηγηθεί στην κοσμήτορα του ΤΕΦΑΑ ότι με δυο ώρες επιπλέον λειτουργία την εβδομάδα για 3 μήνες, θα ωφεληθούν τα παιδιά μιας μειονεκτικής περιοχής.
Τέλος πιστεύουμε πως η όλη φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα εξοικείωσης με το υγρό στοιχείο μαθητών από περιοχές που δεν έχουν αυτή την ευχέρεια.
Τα παιδιά της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης τα πηγαίνουν και οι γονείς τους στο κολυμβητήριο!
Των Σαπών τα παιδιά όμως πώς θα πάνε…;
Πληρώνοντας, ξοδεύοντας και χάνοντας ώρες;
Αν δεν αλλάξει αυτό άμεσα και αν δεν αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των μαθητών και των γονέων των Σαπών, η αίσθηση περί παιδιών δεύτερης κατηγορίας και περιθωριοποιημένων σχολείων, θα είναι διάχυτη και έντονα αισθητή στην κοινωνία των Σαπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: