Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην ΚτηνοτροφίαΑπό τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει τη
Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014 – 2020.

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,η οποία
αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική
προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο
ανάπτυξη.
Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής
καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και
Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και
ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.
Το είδος των παρεχομένων ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι εξαιρέσεις της
χρονικής διάρκειας υλοποίησης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι φορείς από τους
οποίους θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος, κ.λ.π. υπάρχουν στη πρόσκληση του
Υπ.ΑΑΤ(ΑΔΑ-Ω4254653ΠΓ-ΘΤ6).
Περισσότερες πληροφορίες για την Περιφέρεια μας θα δίδονται από το :
<< ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΔΡΑΜΑΣ του ΥΠΑΑΤ >> (Τηλ.2521046992).
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α/α
Ιωάννης Αμαξόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: