Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για: Α] την ανάδειξη των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος & Β] την εκπροσώπηση στο ανώτατο όργανο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Έβρου ην Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Την Κυριακή  11-12-2016 πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για:
     Α] την ανάδειξη των Τοπικών  Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  &
     Β] την εκπροσώπηση στο ανώτατο όργανο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Έβρου ην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
       Οι εκλογές διεξήχθησαν από τις 8:00 έως τις 18:00 και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  Α. Για την Τοπική Διοίκηση

Α
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΨΗΦΟΙ


ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
 ΣΥΝΟΛΟ Ψήφων   1ου Περιφερειακού Τμήματος
Εκλογικό Ποσοστό
1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ
139
31,95
2
Α.ΚΙ.ΟΕ.
9
2,06
3
ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ
126
28,97
4
Δ.Π.Κ.-Ο
15
3,45
5
Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.
107
24,60
6
Π.Δ.Σ.Ο
39
8,97

ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
435
100,00%

ΛΕΥΚΑ
2


ΑΚΥΡΑ
3


ΣΥΝΟΛΟ
441


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
684  Β. Για την Συνέλευση της Αντιπροσωπείας


Συνέλευση της Αντιπροσωπείας
Ψήφοι


Σύνολο Ψήφων 1ου Περιφερειακού Τμήματος
Εκλογικό Ποσοστό
1
ΑΙΓΑΙΟ_ΑΝ.ΟΙΚ.ΛΦ
2
0,05
2
Α.Ρ.ΣΥ-Ο
1
0,02
3
Α.Κ.Ι.Ο.Ε
10
2,35
4
Δ.Α.Κ.Ο. ΟΕ
5
1,18
5
ΔΗ.ΚΙ.Ο-Σ
147
34,59
6
Δ.Π.Κ-Ο
21
4,94
7
Ε.Α.Σ.-Ο
2
0,05
8
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
5
1,18
9
Ε.Σ.Κ.Ο.
1
0,02
10
Π.Ο.Φ.Ε-Ε
84
19,76
11
Π.Δ.Σ.Ο
53
12,47
12
ΣΟΛ-Φ
0
0,00
13
ΣΥΝ.ΑΡ.ΟΕ
94
22,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
425
100,00%

Λευκά
12
 2,72

Άκυρα
4
 0,09

ΣΥΝΟΛΟ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
441


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
684

           

Δεν υπάρχουν σχόλια: