Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

Ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ για το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ΚομοτηνήςΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα 13-12-2016
Προς:  Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Ενίσχυση –Στελέχωση Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής (πρώην Θεραπευτήριο)

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής (πρώην Θεραπευτήριο), ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που είναι και ο μοναδικός δημόσιος φορέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα της Πρόνοιας, με σκοπό συνοπτικά να εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει δράσεις σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό την κοινωνική φροντίδα και προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρίες, των χρονίως πασχόντων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, περιθάλπονται σήμερα 46 άτομα, αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 8 έως 50 ετών με κύριο αίτιο εισαγωγής την μεγάλη νοητική υστέρηση.
Από αυτά τα 28 αντιμετωπίζονται ως περιστατικά με εγκεφαλοπάθεια και τα υπόλοιπα 18 με συνδρομική εγκεφαλοπάθεια, χρωμοσωμιακή διαταραχή, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχή προσωπικότητας και μυοπάθεια.
Παρά το σημαντικό όμως κοινωνικό έργο που αποδεδειγμένα προσφέρει το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής στην τοπική κοινωνία, παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα ως προς την στελέχωσή του, με επιστημονικό, νοσηλευτικό αλλά και βοηθητικό προσωπικό, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του, την στιγμή που θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, δεν απασχολείται κανένας ψυχίατρος ή ψυχολόγος, ενώ η μία και μοναδική εργοθεραπεύτρια που υπάρχει, εργάζεται εκ περιτροπής και σε ανάλογη δομή της Ξάνθης με αποτέλεσμα να κάνει υπηρεσία μία φορά την εβδομάδα. Παράλληλα, στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, απασχολείται ένας φυσικοθεραπευτής, ένας νευρολόγος, πέντε μόνιμες νοσηλεύτριες και δύο με συμβάσεις, ενώ τα κενά καλύπτονται συνήθως με επικουρικό προσωπικό, οι συμβάσεις του οποίου έληξαν στις 30/9.  Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα κατά τις νυχτερινές ώρες, να κάνει βάρδια μία και μοναδική νοσηλεύτρια και να είναι υπεύθυνη για 46 βαριά περιστατικά που έχουν περιγραφεί παραπάνω αλλά και παρουσιάζονται αναλυτικά στο έγγραφο που κατατίθεται μαζί με την ερώτηση.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάσθε:
Α) Περιλαμβάνεται μέσα στους άμεσους σχεδιασμούς του υπουργείου, η ενίσχυση της παραπάνω δομής, σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως η Θράκη;
Β) Ειδικότερα, σχεδιάζετε την στελέχωση του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, με τις ειδικότητες του ψυχολόγου, ψυχιάτρου, εργοθεραπευτή και νοσηλευτών που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του και της παροχής των τόσο σύνθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών νοσηλείας στα περιθαλπόμενα περιστατικά του;              

Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ
Βουλευτής Ροδόπης-Ποτάμι


Δεν υπάρχουν σχόλια: