Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

ΒΟΛΗ ΟΛΜΩΝ
1.    Σας γνωρίζουμε  ότι  στις 29, 30 Νοε και 1 Δεκ 16 και από ώρες 08:00  έως 22:00, θα εκτελεστεί βολή όλμων, στο πεδίο βολής «ΜΑΧΑΙΡΑ».

       2.         Επικίνδυνη περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών:


ΑΣΩΜΑΤΟΣ – ΥΨ. ΚΑΜΑΡΙ – ΥΨ. 805 – ΥΨ. ΜΑΝΔΡΑ – ΦΥΛΛΑΚΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ – ΥΨ. ΛΙΘΟΣ.

       3.         Στις περιοχές αυτές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ανθρώπων, οχημάτων και ζώων, κατά τις παραπάνω ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων.

       4.         Μετά το πέρας των βολών, οποιοδήποτε βλήμα βρεθεί από πολίτη,               ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το αγγίξει γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος  και παρακαλείται να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Στρατιωτική, Αστυνομική ή Πολιτική    Αρχή.


Από την Στρατιωτική Υπηρεσία

Δεν υπάρχουν σχόλια: