Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Δικαίωση του Ιλχάν Αχμέτ για αδικίες στους ορισμούς ορεινών και μειονεκτικών οικισμών στην Ροδόπη. Τι αναφέρει η απάντηση του Ευάγγελου ΑποστόλουΠλήρης δικαίωση για τον Ιλχάν Αχμέτ στο ζήτημα του επανακαθορισμού των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και οικισμών στην Ροδόπη, εξαιτίας των αδικιών που αναπαράγονταν από το παρωχημένο θεσμικό πλαίσιο του 1985, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε να το αλλάξει.    
Με ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ροδόπης στις 27 Σεπτεμβρίου, ζητούσε να μάθει από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον λόγο της εξαίρεσης  οικισμών οι οποίοι απείχαν λίγα μόλις χιλιόμετρα από άλλους που χαρακτηρίσθηκαν ως ορεινοί ή μειονεκτικοί.

«Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη μας ότι πολλοί από τους οικισμούς που εξαιρέθηκαν κατοικούνται από πολίτες που προσδιορίζονται κατά κανόνα από χαμηλό βιοτικό επίπεδο ενώ ως μοναδική πηγή εσόδων έχουν την μονοκαλλιέργεια του καπνού, μεταξύ αυτών και πολυάριθμα μέλη της Μειονότητας, τότε αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα να χαρακτηριστούν και κάποιες από τις περιοχές που εξαιρέθηκαν ως μειονεκτικές», αναφερόταν στην ερώτηση του βουλευτή η οποία κατέληγε ως εξής: «Η διαμορφωθείσα κατάσταση αφήνει να αιωρείται το αίσθημα της άνισης μεταχείρισης σε πολλούς οικισμούς που εξαιρέθηκαν και κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες. Η εν λόγω εξαίρεση στερεί από αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες το δικαίωμα να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις που πραγματικά δικαιούνται λόγω του ότι μένουν σε αντικειμενικά μειονεκτικές περιοχές, ενώ συγχρόνως η διάταξη αυτή καθίσταται τροχοπέδη ως προς την ένταξη των περιοχών αυτών σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα».
Με σημερινή του απάντηση την οποία και σας επισυνάπτουμε, ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου παραδέχεται την αδικία που έχει συντελεστεί και υπόσχεται ότι στο πλαίσιο της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, αναμένεται μέχρι στο 2018 να αλλάξει ο κατάλογος των ενταγμένων μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.
Αναλυτικότερα στην απάντηση του υπουργού τονίζεται ότι : « κατόπιν παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση του τρόπου οριοθέτησης των μειονεκτικών περιοχών. Τα Κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μέχρι το 2018 τη νέα οριοθέτηση. Η νέα οριοθέτηση θα γίνεται με βάση βιοφυσικά κριτήρια που αφορούν το κλίμα, το έδαφος και την γεωμορφολογία των περιοχών και τα οποία αποτελούν το Παράρτημα ΙΙΙ του ως άνω Κανονισμού. (…) Με βάση τα παραπάνω δεν είναι υποχρεωτική η αλλαγή των ορεινών περιοχών, ενώ οι μειονεκτικές περιοχές θα καθορίζονται πλέον, με βάση απολύτως μετρήσιμα κριτήρια, κοινά για όλα τα Κράτη-Μέλη, με σχεδόν μηδενικά περιθώρια ευελιξίας από την πλευρά των τελευταίων.
Σύμφωνα με το Μέτρο 13, «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από Φυσικά ή άλλα Μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020, χορηγείται αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές (Υπομέτρο 13.1) και σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών (Υπομέτρο 13.2).
Να υπενθυμίσουμε ότι στην κοινοβουλευτική ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ προς τον υπουργό απευθυνόταν τρία συγκεκριμένα ερωτήματα:
« 1) Ποιες είναι νέες οδηγίες που δόθηκαν από την Ε.Ε. μετά το 2005 για τα γενικότερα και ειδικότερα προτεινόμενα από την Επιτροπή νέα κριτήρια καθορισμού μειονεκτικών περιοχών;

2) Εάν υπήρξε αναπροσαρμογή κριτηρίων ως προς τον καθορισμό των μειονεκτικών περιοχών, λήφθηκαν αυτά υπόψη από τις ελληνικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν και από την σημερινή, ώστε να επικαιροποιηθεί το παρωχημένο πλέον έγγραφο υπ’ αρ. 304206/10.04.85 του υπουργείου Γεωργίας και αν όχι γιατί συνέβη αυτό;     

3) Προτίθεστε να εξετάσετε, έστω και ετεροχρονισμένα, το ενδεχόμενο τροποποίησης της προγενέστερης υπουργικής απόφασης ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μειονεκτικών/ ορεινών περιοχών του Ν. Ροδόπης διάφοροι οικισμοί που εξαιρέθηκαν, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως μειονεκτικές/ ορεινές περιοχές;». 


                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: