Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗΠρος: Υπουργό Υγείας, Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Δημιουργία και στελέχωση φορέων-δομών κοινωνικής στήριξης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Π.Ε. Ροδόπης


Η Π.Ε. Ροδόπης διαθέτει δομές κοινωνικής στήριξης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Παράρτημα Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, το Συμβουλευτικό Κέντρο της Θεραπευτικής Κοινότητας «Κιβωτός», το ΚΕΔΔΥ Κομοτηνής, το Κέντρο Πρόληψης Ορφέας, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, το Παράρτημα Αποθεραπείας κ Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δ.Δ.Ε., ο Ξενώνας Φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας του Δήμου Κομοτηνής, το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής, οι λοιπές Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής κ.λ.π..


Παρόλα αυτά παρατηρείται ένα σημαντικό έλλειμμα στον τομέα της ψυχικής υγείας, αφού είναι φανερό ότι οι υπάρχουσες δομές και το υφιστάμενο προσωπικό δεν μπορούν να καλύψουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε μια περιοχή με πληθυσμό που ξεπερνά τους 110.000 κατοίκους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής υπηρετεί ένας ψυχίατρος και εκ περιτροπής ένας ψυχολόγος που κάνει ιατρείο μία φορά την εβδομάδα.

Κύριοι υπουργοί,

Η Π..Ε. Ροδόπης είναι μια περιοχή όπου συμβιώνουν πληθυσμοί με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία και καταγωγή. Μία περιοχή, εκ των πραγμάτων με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που υπό άλλες συνθήκες και σε άλλες κοινωνίες, θα της προσέδιδαν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Πρόσφατα, στην Ροδόπη βιώσαμε τρία περιστατικά αυτοκτονιών πολιτών προερχομένων από την Μειονότητα, μέσα σε μία εβδομάδα.
Οι υφιστάμενες δομές κοινωνικής στήριξης και ψυχικής υγείας, όχι μόνο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του όγκου των περιστατικών που παρουσιάζονται καθημερινά, αλλά δεν διαθέτουν παρά ελάχιστους μειονοτικούς υπαλλήλους που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ενάργεια και αμεσότητα στα προβλήματα αυτά για τους πολίτες εκείνους που δεν μιλούν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στο ΚΕΔΔΥ Κομοτηνής σε σύνολο εννέα εργαζομένων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και διοικητικών υπαλλήλων, δεν συγκαταλέγεται κανένα μέλος της Μειονότητας των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Τα ίδια ισχύουν και για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής και για τις υπόλοιπες δομές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.                 
                         
Με το νόμο 3647/2008 για την Διοίκηση – διαχείριση των Βακουφίων και περιουσιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας και στο άρθρο 23 (ΦΕΚ 37/29.2.2008), υπήρξε η πρόβλεψη της προσθήκης μιας 7ης παραγράφου στο τέλος του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, σύμφωνα με την οποία: «Ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%ο) των θέσεων του τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, που προκηρύσσονται με πανελλήνιους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καλύπτονται από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από την Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης. Το ΑΣΕΠ, κατανέμει με την προκήρυξη του τις θέσεις που αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό κατά νομαρχία, φορέα και κατηγορία».

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία λήφθηκε ως μέτρο θετικής διάκρισης με γνώμονα την ανάγκη ισότιμης συμμετοχής της Μειονότητας της Θράκης στην οικονομική ζωή και την ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μελών της, μέσα από προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, ως αντιστάθμισμα για αδικίες και αβλεψίες του παρελθόντος και σε συνέχεια του πνεύματος του νόμου 2341/95 που προέβλεπε την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή μαθητών της Μειονότητας της Θράκης ως υπεραρίθμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ήτοι στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.          

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

Α) Σκοπεύετε και αν ναι με ποιον τρόπο, να ενισχύσετε τις δομές κοινωνικής στήριξης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας που διαθέτει η Π.Ε. Ροδόπης;

Β) Είναι μέσα στις προθέσεις σας να στελεχώσετε τις ως άνω περιγραφόμενες δομές με προσωπικό από την Μειονότητα, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που σας προσφέρουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ώστε να αντιμετωπισθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που υπάρχει στην περιοχή μας;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ Ροδόπης, Το Ποτάμι


Δεν υπάρχουν σχόλια: