Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΛΧΑΝ ΑΜΕΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για  τον χαρακτηρισμό ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Ν. Ροδόπης


Η οδηγία 81/645/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ της 29/10/1985 και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. L56/1 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθόρισε τον κοινοτικό κατάλογο των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών. Ακολούθησε το υπ’ αρ. 304206/10.04.85 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας βάση του οποίου χαρακτηρίστηκαν ως μειονεκτικοί και ορεινοί ορισμένοι δήμοι και κοινότητες της ελληνικής επικράτειας.


Βάση του παραπάνω εγγράφου του Υπουργείου Γεωργίας διαμορφώθηκε μία λίστα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και για το Ν. Ροδόπης, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν διάφοροι οικισμοί του νομού μας αν και πληρούν όλες τις γεωγραφικές, πληθυσμιακές και άλλες προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως μειονεκτικές και ορεινές περιοχές.

Η οδηγία του 1985 συμπεριέλαβε έναν σημαντικό αριθμό οικισμών στον Ν. Ροδόπης, από την άλλη ωστόσο πλευρά βάση της ίδιας οδηγίας εξαιρέθηκαν πολλές περιοχές οι οποίες έχουν άμεση ανάγκη να χαρακτηριστούν ως μειονεκτικές.

Συγκεκριμένα, βάση της οδηγίας εξαιρέθηκαν οικισμοί οι οποίοι απείχαν λίγα μόλις χιλιόμετρα από άλλους που χαρακτηρίσθηκαν ως ορεινοί ή μειονεκτικοί. Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη μας ότι πολλοί από τους οικισμούς που εξαιρέθηκαν κατοικούνται από πολίτες που προσδιορίζονται κατά κανόνα από χαμηλό βιοτικό επίπεδο ενώ ως μοναδική πηγή εσόδων έχουν την μονοκαλλιέργεια του καπνού, μεταξύ αυτών και πολυάριθμα μέλη της Μειονότητας, τότε αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα να χαρακτηριστούν και κάποιες από τις περιοχές που εξαιρέθηκαν ως μειονεκτικές.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση αφήνει να αιωρείται το αίσθημα της άνισης μεταχείρισης σε πολλούς οικισμούς που εξαιρέθηκαν και κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες. Η εν λόγω εξαίρεση στερεί από αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες το δικαίωμα να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις που πραγματικά δικαιούνται λόγω του ότι μένουν σε αντικειμενικά μειονεκτικές περιοχές, ενώ συγχρόνως η διάταξη αυτή καθίσταται τροχοπέδη ως προς την ένταξη των περιοχών αυτών σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα.  

Το 2005 συνεδρίασαν τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και συζητήθηκαν τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα τα προτεινόμενα από την Επιτροπή νέα κριτήρια καθορισμού των μειονεκτικών περιοχών. Οι εργασίες των Οργάνων αυτών δεν είχαν ολοκληρωθεί τότε και επρόκειτο να επαναληφθούν προκειμένου να ληφθούν νέες αποφάσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων.      

Έκτοτε όμως καμία τροποποίηση στο συγκεκριμένο θέμα δεν επήλθε με αποτέλεσμα η άρση των αδικιών να παραμένει ένα ζητούμενο, σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες κοινωνικής μέριμνας και διόρθωσης αδικιών του παρελθόντος.          

Μετά τα παραπάνω

Ερωτάται:

1) Ποιες είναι νέες οδηγίες που δόθηκαν από την Ε.Ε. μετά το 2005 για τα γενικότερα και ειδικότερα προτεινόμενα από την Επιτροπή νέα κριτήρια καθορισμού μειονεκτικών περιοχών;

2) Εάν υπήρξε αναπροσαρμογή κριτηρίων ως προς τον καθορισμό των μειονεκτικών περιοχών, λήφθηκαν αυτά υπόψη από τις ελληνικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν και από την σημερινή, ώστε να επικαιροποιηθεί το παρωχημένο πλέον έγγραφο υπ’ αρ. 304206/10.04.85 του υπουργείου Γεωργίας και αν όχι γιατί συνέβη αυτό;     

3) Προτίθεστε να εξετάσετε, έστω και ετεροχρονισμένα, το ενδεχόμενο τροποποίησης της προγενέστερης υπουργικής απόφασης ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μειονεκτικών/ ορεινών περιοχών του Ν. Ροδόπης διάφοροι οικισμοί που εξαιρέθηκαν, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως μειονεκτικές/ ορεινές περιοχές;


Ο ερωτών βουλευτής

ΑΧΜΕΤ Ιλχάν, Ροδόπης Το Ποτάμι
Δεν υπάρχουν σχόλια: